<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=3257513757820642&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Cổ phần ưu đãi biểu quyết là gì? Quyền sở hữu của cổ đông ưu đãi biểu quyết

Cổ phần ưu đãi biểu quyết là gì? Có tác dụng như thế nào trong công ty cổ phần? Quy định về quyền và nghĩa vụ của cổ đông ưu đãi biểu quyết? Hãy cùng Anfin xem bài viết này để được giải đáp thắc mắc nhé!

Trước khi đến với khái niệm cổ phần ưu đãi biểu quyết thì bạn nên hiểu về khái niệm “Công ty cổ phần”. Công ty cổ phần là một dạng công ty huy động vốn kinh doanh thông qua việc phát hành chứng khoán.


Công ty cổ phần là gì?

Các nhà đầu tư sau khi xem xét và giao dịch mua một hoặc nhiều cổ phần đều sẽ trở thành cổ đông (hay thành viên) của công ty đó. Họ sẽ có những quyền hạn, nghĩa vụ đối với vận hành của công ty tương đương với số lượng cổ phần đang được sở hữu.

Thông thường, công ty cổ phần gồm cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi. Loại cổ phần ưu đãi này sẽ gồm cổ phần ưu đãi biểu quyết, cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ phần ưu đãi hoàn lại và các cổ phần ưu đãi khác do công ty quy định. Tương ứng với mỗi loại cổ phần sẽ có quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang bằng nhau.

Lưu ý, đối với cổ phần phổ thông thì không thể chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi nhưng cổ phần ưu đãi có thể chuyển thành cổ phần phổ thông theo mọi sự quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Trong bài viết này, Anfin sẽ chia sẻ về cổ phần ưu đãi biểu quyết. Xem ngay bên dưới.

Khái niệm cổ phần ưu đãi biểu quyết

Cổ phần ưu đãi biểu quyết là loại cổ phiếu có số phiếu được biểu quyết nhiều hơn so với cổ phiếu phổ thông. Số phiếu được biểu quyết như thế nào để trở thành cổ phiếu ưu đãi biểu quyết thì sẽ do điều lệ của công ty đó quy định.

Chỉ có Chính phủ ủy quyền và các cổ đông sáng lập sẽ được quyền nắm giữ cổ phần ưu đãi biểu quyết. Thời hạn hiệu lực của loại cổ phần này là ba năm, được tính kể từ ngày công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Sau khoản thời gian đó, cổ phần này sẽ được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông. Cổ đông sẽ có quyền và nghĩa vụ như một cổ đông phổ thông.

Xem thêm bài viết: Tìm hiểu khái niệm cổ phiếu? Lợi ích khi đầu tư vào cổ phiếu và làm sao để lựa chọn đầu tư. Tìm hiểu thông tin qua bài viết chi tiết của Anfin.

khái niệm cổ phần ưu đãi biểu quyết

Đặc điểm của cổ phần ưu đãi biểu quyết

Hiểu đơn giản, cổ phần ưu đãi biểu quyết cũng được xem là đơn vị biểu hiện quyền sở hữu tài sản trong công ty đó. Chỉ cần dựa vào quyền sở hữu cổ phần không cần phải là người thành lập công ty để xác lập được tư cách thành viên của công ty. Người nắm giữ có đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình đối với công ty.

Mỗi loại cổ phần sẽ được xác minh mệnh giá do công ty quy định và ghi vào cổ phiếu. Tuy nhiên, mệnh giá cổ phần sẽ có thể khác so với giá chào bán cổ phần nhưng sẽ không thấp hơn giá thị trường tại thời điểm chào bán, trừ những trường hợp mà Pháp luật quy định.

Cổ phần ưu đãi biểu quyết không thể phân chia vì đa số cổ phần là những phần vốn nhỏ nhất được chia đều bằng nhau trong vốn điều lệ. Dễ dàng chuyển nhượng là một trong những điểm đặc trưng của công ty cổ phần.

Điều này sẽ tạo ra sự năng động về vốn song song cũng duy trì được tính ổn định về tài sản của công ty. Về mặt pháp lý thì những người góp vốn (cổ đông sở hữu cổ phần) không được quyền rút vốn khỏi công ty, trừ khi công ty giải thể.

Xem thêm: Quyền mua cổ phần và chứng quyền là hai cách thức đầu tư trên thị trường chứng khoán. Biết phân biệt hai loại hình này giúp bạn giao dịch hiệu quả hơn.

Đặc điểm của cổ phần ưu đãi biểu quyết

Quyền và nghĩa vụ của cổ đông ưu đãi biểu quyết

Quyền của cổ đông ưu đãi biểu quyết

Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết sẽ có các quyền lợi như sau:

 • Quyền biểu quyết các vấn đề của công ty thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đồng cùng với số phiếu biểu quyết.
 • Hưởng quyền lợi tương tự với cổ đông phổ thông nhưng không có quyền chuyển nhượng cổ phần, trừ những trường hợp theo bản án, quyết định của tòa hoặc thừa kế.
 • Cổ đông nắm giữ sẽ có quyền tham gia và biểu quyết cao hơn so với cổ đông phổ thông.
 • Sau thời hạn 3 năm thì cổ phần của cổ đông được sáng lập sẽ chuyển đổi thành cổ phần phổ thông.

Quyền của cổ đông ưu đãi biểu quyết

Nghĩa vụ của cổ đông ưu đãi biểu quyết

Đối với cổ đông ưu đãi biểu quyết sẽ có nghĩa vụ sau:

 • Thông thường, cổ đông sẽ chịu trách nhiệm về các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác thuộc công ty/ doanh nghiệp đó trong phạm vị số vốn đã được góp vào công ty/ doanh nghiệp.
 • Quyền hạn của cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi biểu quyết sẽ lớn hơn so với cổ đông thông thường nhưng trách nhiệm sẽ nhỏ hơn với phạm vi tương đương với số vốn được góp vào doanh nghiệp.
 • Thời hạn đối với quyền lợi của cổ động chỉ có giá trị trong vòng 3 năm kể từ ngày công ty được cấp đăng ký kinh doanh.
 • Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết sẽ không được chuyển nhượng cổ phần đó cho người khác.
 • Phải tuân thủ Điều lệ và quy chế quản lý nội bộ của công ty.
 • Chấp hành những nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.
 • Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của công ty.

Dựa vào quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết thì một câu hỏi được đặt ra chính là “Khi nào nên nắm cổ phần ưu đãi biểu quyết?”.

Khi nhà đầu tư, nhà góp vốn hay cổ đông chưa có niềm tin trưởng đối với đối phương hoặc công ty đó thì cổ phần ưu đãi biểu quyết chính là một cách giải quyết. Với loại cổ phần này thì nhà đầu tư chỉ góp một số vốn nhỏ nhưng quyền quyết định và biểu quyết sẽ lớn trong công ty.

Từ đó, họ có thể xem xét được cách thức vận hành của công ty và ban quản lý để xem xét việc có nên đầu tư thêm hay không vì mục đích của các nhà đầu tư đều muốn sinh lời hiệu quả và an toàn.

Với những thông tin chia sẻ về cổ phần ưu đãi biểu quyết trên, Anfin hy vọng bạn sẽ hiểu hơn và có cho mình những kiến thức bổ ích trong quá trình đầu tư giao dịch mua cổ phiếu nhé!

Nguồn tham khảo: lawinsider.com

Đầu tư tích lũy đơn giản và nhanh chóng với Anfin

 • Mở tài khoản chỉ mất vài phút
 • Đầu tư tích lũy chỉ từ 10.000đ
 • Học kiến thức và theo dõi tin tức cùng Cộng đồng miễn phí

Đăng ký cập nhật thông tin từ Anfin

Anfin sẽ thường xuyên cập nhật qua email cho bạn những thông tin và bài viết mới nhất.
send

Cảm ơn bạn đã đăng ký

Anfin sẽ thường xuyên cập nhật qua email cho bạn những thông tin và bài viết mới.

Tải Anfin ngay để bắt đầu hành trình
đầu tư an toàn và đơn giản ..