Đội ngũ Anfin

CEO & Co-founder

Phước Trần

CPO & Co-founder

Michael Đỗ

TECH & Co-founder

Hiệp Nguyễn

operations & Co-founder

Chi Phạm

IMG_0667
IMG_0648
IMG_0665
IMG_0681
IMG_0647
IMG_0640

Chúng tôi cần bạn!

Mang đến cơ hội bứt phá và phát triển tài năng của bạn