<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=3257513757820642&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Báo cáo tài chính gồm những gì? Từ A-Z cho nhà đầu tư mới

Báo cáo tài chính gồm những gì là câu hỏi khá phổ biến với những nhà đầu tư mới. Bởi lẽ, ở các công ty, doanh nghiệp kinh doanh sản xuất, hồ sơ báo cáo tài chính là thứ không thể thiếu. Nó được xem như là quyển “nhật ký” ghi chép và thống kê “tất tần tật” những hoạt động tài chính kinh doanh, liên quan đến ngân sách của công ty, doanh nghiệp.

Vậy báo cáo tài chính bao gồm những gì? Báo cáo tài chính gồm báo cáo nào? Nhà đầu tư trẻ có cần biết cách thức lập báo cáo tài chính? Hãy cùng nhà Anfin tìm hiểu về khái niệm báo cáo tài chính ngay!

 

Báo cáo tài chính là gì?

Trước khi tìm hiểu báo cáo tài chính gồm những báo cáo nào, bạn cần biết định nghĩa của các báo cáo tài chính.

Báo cáo tài chính là các thông tin, tình hình hoạt động kinh tế, kinh doanh; hoạt động tài chính của công ty, doanh nghiệp được ghi chép lại bởi đơn vị kế toán.

Bộ báo cáo tài chính được đơn vị kế toán trình bày dựa theo các biểu mẫu, bảng biểu, sơ đồ nhằm mô tả chân thật, đầy đủ thông tin tình hình kinh doanh, dòng tiền của công ty, doanh nghiệp.

Báo cáo tài chính áp dụng cho tất cả các loại hình doanh nghiệp thực hiện đúng theo quy định của Pháp luật Việt Nam.

Các công ty, doanh nghiệp có nghĩa vụ lập và nộp báo cáo tài chính đúng thời gian chính xác theo quy định của pháp luật về kế toán, thống kê.

báo cáo tài chính bao gồm những gì

Căn cứ theo Pháp luật, khoản 3 điều 29 Luật kế toán 2015, quy định thời hạn nộp báo cáo tài chính trong vòng 3 tháng, chậm nhất là sau 90 ngày, tính từ ngày kết thúc kỳ kế toán mỗi năm theo quy định của Pháp luật.

Đối với vấn đề chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi hình thức sở hữu giải thể, chấm dứt hoạt động chậm nhất là ngày thứ 45 (theo công văn 4132/TCT-CS), kể từ ngày có quyết định uỷ thác thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập chuyển đổi hình thức sở hữu giải thể, chấm dứt hoạt động.

Tiếp theo, Anfin sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi báo cáo tài chính gồm có những gì.

Báo cáo tài chính bao gồm những báo cáo nào?

Hiện nay, nhiều nhà đầu tư vẫn chưa rõ báo cáo tài chính bao gồm những loại nào, (hoặc báo cáo tài chính bao gồm mấy loại).

Trong khi đó, đây lại là kiến thức rất quan trọng nếu các nhà đầu tư muốn thành công. Anfin sẽ giúp bạn làm rõ về các loại báo cáo tài chính gồm gì ngay sau đây:

Báo cáo tài chính gồm những báo cáo gì? Báo cáo tài chính tổng hợp

Hình thức lập và nội dung trình bày, thời hạn lập và nộp của dạng báo cáo tài chính tổng hợp được thực hiện dựa trên quy định Pháp luật Việt Nam.

Cụ thể như sau:

 • Đối với công ty mẹ và tập đoàn, khi vừa phải lập báo cáo tài chính tổng hợp vừa lập báo cáo tài chính hợp nhất thì phải tiến hành thực hiện lập báo cáo tài chính tổng hợp đầu tiên.
 • Trình tự tổng hợp theo loại hình hoạt động sau: Sản xuất và kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản hoặc sự nghiệp sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Sau cùng là lập báo cáo tài chính tổng hợp hoặc báo cáo tài chính hợp nhất giữa các loại hình hoạt động.
 • Trong khi lập báo cáo tài chính giữa các đơn vị sản xuất kinh doanh đã có thể thực hiện các quy định về hợp nhất báo cáo tài chính.

Báo cáo tài chính hợp nhất

Dựa vào quy định của Pháp luật về Luật doanh nghiệp 2014, tại khoản 1 điều 191: Đối với các nhóm công ty con, công ty mẹ thời điểm kết thúc năm, ngoài những báo cáo và tài liệu theo quy định của Pháp luật, thì còn phải lập và nộp các báo cáo sau:

 • Báo cáo tài chính hợp nhất của công ty mẹ được lập dựa theo quy định của Pháp luật về kế toán.
 • Báo cáo tổng hợp kết quả kinh doanh hằng năm của các công ty con và công ty mẹ.
 • Báo cáo tổng hợp công tác quản lý, điều hành của các công ty con và công ty mẹ.

Tuy nhiên, nếu trường hợp đó là những doanh nghiệp có mô hình nhỏ (theo nhóm công ty không phải là công ty mẹ) thì không cần phải lập và nộp bản báo cáo tài chính hợp nhất theo Pháp luật về kế toán.

Đây cũng là câu trả lời cho câu hỏi báo cáo tài chính bao gồm gì.

Sau khi tìm hiểu báo cáo tài chính gồm những loại nào, bạn cần biết cách thức lập báo cáo tài chính.

Xem thêm: Ở tất cả các lĩnh vực, kể cả đầu tư chứng khoán, kỹ năng đọc báo cáo tài chính là điều không thể thiếu. Vậy cách đọc báo cáo tài chính là gì?

Cách thức lập báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính là sự thể hiện các hoạt động kinh doanh, dòng tiền của công ty, doanh nghiệp. Vì thế, nó đòi hỏi sự chi tiết, rõ ràng, rành mạch.

lập báo cáo tài chính như thế nào

Các công ty, doanh nghiệp cần nắm rõ cách thức trình bày và quy trình lập báo cáo tài chính để thực hiện đúng.

Anfin xin gửi bạn thông tin 1 bộ báo cáo tài chính gồm những gì?

Bộ báo cáo tài chính bao gồm:

 1. Tờ khai quyết toán thuế (có thể bao gồm nhiều tờ khai thu nhập của công ty, cá nhân)
 2. Báo cáo tài chính
  • Bảng cân đối kế toán (mẫu B01-DN)
  • Bảng kết quả hoạt động kinh tế, kinh doanh (mẫu B02-DN)
  • Bảng lưu chuyển tiền tệ (mẫu B03-DN)
  • Bảng thuyết minh báo cáo tài chính của công ty (mẫu B09-DN)

Yêu cầu và nguyên tắc khi lập báo cáo tài chính

Sau khi tìm hiểu bộ báo cáo tài chính bao gồm những gì, bạn cần biết thêm nguyên tắc khi lập chúng.

Theo Pháp luật Việt Nam về việc trình bày báo cáo tài chính, quy định như sau:

 1. Trình bày báo cáo tài chính phải chính xác, trung thực, hợp lý, đúng với tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ báo cáo.
 2. Báo cáo tài chính phản ánh đúng bản chất kinh tế.
 3. Trình bày báo cáo tài chính mang tính khách quan, không thiên vị.
 4. Báo cáo tài chính tuân thủ nguyên tắc thận trọng.
 5. Báo cáo tài chính phải trình bày đầy đủ trong mọi khía cạnh trọng yếu.

Yêu cầu và nguyên tắc khi lập báo cáo tài chính

Theo quy định Pháp luật tại điều 102 Thông tư 200/2014/TT-BTC, quy định về các nguyên tắc cần đảm bảo trong quá trình lập báo cáo tài chính như sau:

 1. Nguyên tắc hoạt động liên tục.
 2. Nguyên tắc cơ sở dồn tích
 3. Nguyên tắc nhất quán
 4. Nguyên tắc trọng yếu và tập hợp.
 5. Nguyên tắc bù trừ
 6. Nguyên tắc có thể so sánh.

Quy trình lập báo cáo tài chính

Sau khi làm rõ về báo cáo tài chính bao gồm những báo cáo gì, thì quy trình để lập một bộ báo cáo tài chính cũng là một bước quan trọng.

Bước 1: Kiểm tra chứng từ

Công việc đầu tiên mà đơn vị kế toán cần làm đó là tập hợp những loại chứng từ đã phát sinh trong năm, kiểm tra đối chiếu chứng từ đã tập hợp được với bài báo cáo thuế đã nộp cho cơ quan thuế sau khi kê khai định kỳ.

Bước 2: Viết hạch toán nghiệp vụ phát sinh

Rà soát lại các bút hạch toán chứng từ hàng tháng theo đúng quy định.

Bước 3: Phân loại các tài sản và nợ cần trả

Trình bày ngắn hạn và dài hạn các loại tài sản và phân loại nợ cần trả theo đúng quy định.

Bước 4: Lập bảng thuyết minh báo cáo tài chính

Trình bày nội dung báo cáo tài chính, các chính sách kế toán cụ thể trong các giao dịch và sự kiện quan trọng.

Bước 5: Lập báo cáo tài chính

Tóm lại

Bài viết hôm nay đã giúp bạn hiểu báo cáo tài chính bao gồm những báo cáo nào. Đây là câu hỏi thường được các nhà đầu tư trẻ tìm kiếm trên trang web Anfin của chúng tôi.

Anfin hy vọng rằng sự hỗ trợ này sẽ mang đến thông tin bổ ích về báo cáo tài chính gồm những gì cho bạn!

Xem thêm:

 • Biết cách tính CIR là gì giúp nhà đầu tư đánh giá tình hình hoạt động, quản trị chi phí và hiệu suất gia tăng doanh thu bán hàng trong ngân hàng và tổ chức tài chính.
 • Nếu không biết cách phân tích tài chính doanh nghiệp, nhà đầu tư mới sẽ gặp khó khăn khi định giá cổ phiếu và ra quyết định đầu tư. Tìm hiểu các thức và phương pháp phân tích trong bài viết sau.

Nguồn tham khảo: investopedia.com

Đầu tư tích lũy đơn giản và nhanh chóng với Anfin

 • Mở tài khoản chỉ mất vài phút
 • Đầu tư tích lũy chỉ từ 10.000đ
 • Học kiến thức và theo dõi tin tức cùng Cộng đồng miễn phí

Đăng ký cập nhật thông tin từ Anfin

Anfin sẽ thường xuyên cập nhật qua email cho bạn những thông tin và bài viết mới nhất.
send

Cảm ơn bạn đã đăng ký

Anfin sẽ thường xuyên cập nhật qua email cho bạn những thông tin và bài viết mới.

Tải Anfin ngay để bắt đầu hành trình
đầu tư an toàn và đơn giản ..