<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=3257513757820642&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Tín phiếu là gì? Phân biệt tín phiếu và trái phiếu đơn giản nhất

Tín phiếu là hình thức đầu tư tài chính an toàn, hạn chế rủi ro và có tính thanh khoản cao. Anfin cung cấp nhiều thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về hình thức đầu tư này và những quy định pháp lý liên quan. 

Tín phiếu là gì?

Khái niệm về tín phiếu được quy định rõ ràng trong Luật các tổ chức tín dụng năm 2010: “Tín phiếu là chứng chỉ ghi nhận khoản nợ ngắn hạn được phát hành theo phương thức do pháp luật quy định để vay tiền”.

Theo đó, tín phiếu là một dạng chứng chỉ ghi nhận các khoản nợ trong ngắn hạn, thường dưới 1 năm, sẽ xác nhận các thông tin sau:

 • Quyền của chủ nợ
 • Quyền được hưởng lợi tức của chủ sở hữu
 • Nghĩa vụ của đơn vị phát hành tín phiếu

Tín phiếu là gì?

Mục đích của việc phát hành tín phiếu là gì?

Phát hành tín phiếu được xem là công cụ huy động vốn phổ biến, ít rủi ro, thanh khoản cao cho nhà đầu tư. 

Công cụ tài chính này giúp Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước tăng cường các chính sách tiền tệ, hạn chế tình trạng lạm phát và tăng lượng cung tiền ra ngoài thị trường. Ngoài ra, hoạt động phát hành tín phiếu còn điều tiết và luân chuyển dòng tiền trong nền kinh tế được hiệu quả, giảm thâm hụt ngân sách và giúp các tổ chức tài chính có nguồn vốn ngắn hạn để phát triển. 

Các thuật ngữ quan trọng

Anfin chia sẻ đến bạn những thuật ngữ quan trọng liên quan đến tín phiếu như sua:

 • Tín phiếu phát hành lần đầu để chỉ những tín phiếu được cấp phép lưu hành lần đầu tiên trên thị trường sơ cấp. 
 • Tín phiếu phát hành bổ sung để chỉ những tín phiếu được phát hành bổ sung cho mã tín phiếu đã được lưu hành trước đó trên thị trường. Loại tín phiếu này sẽ ghi chú thông tin đáo hạn rõ ràng. 
 • Ngày phát hành tín phiếu là thời điểm xác nhận tín phiếu có hiệu lực. 
 • Ngày tổ chức phát hành tín phiếu là thời điểm tổ chức đấu thầu phát hành tín phiếu. 
 • Ngày thanh toán tín phiếu xác nhận thời điểm nhà đầu tư chuyển tiền mua tín phiếu cho đơn vị phát hành. 
 • Ngày đăng ký cuối cùng được xác lập bởi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) về việc tổng hợp và thông báo danh sách chủ sở hữu mã tín phiếu để thực hiện nghĩa vụ thanh toán. 

Phân loại tín phiếu

Trên thị trường hiện tại có hai loại là tín phiếu kho bạc nhà nước và tín phiếu ngân hàng nhà nước, cụ thể như sau:

Tín phiếu kho bạc

Đây là loại hình tín phiếu Chính phủ được phát hành thông qua Kho bạc Nhà nước nhằm cân bằng ngân sách Nhà nước, tạo điều kiện để thị trường tài chính ổn định và phát triển. 

Vốn huy động từ việc phát hành tín phiếu sẽ bù đắp những thiếu hụt ngân sách trong ngắn hạn. Đơn vị phát hành - Chính phủ - có nhiều phương thức để thanh toán khoản nợ như tăng thuế, in thêm tiền,... đảm bảo tính thanh khoản đúng hạn. Do đó, tín phiếu kho bạc được xem là hình thức đầu tư ổn định, rủi ro thấp, thanh khoản tốt. 

Đặc điểm chính của hình thức tín phiếu kho bạc:

 • Thuộc danh mục chứng khoán chiết khấu, có nghĩa là giá bán thấp hơn mệnh giá. Như vậy, chủ sở hữu sẽ không nhận được lãi mà nhận về mệnh giá sau thời gian đáo hạn. Lợi nhuận chính là chênh lệch giữa mệnh giá và giá thực mua tại thời điểm thanh toán. 
 • Tín phiếu kho bạc thường được phát hành theo từng lô và hình thức đấu giá. Đối tượng mua tập trung vào các tổ chức tài chính, ngân hàng, doanh nghiệp. 
 • Được mua bán trao đổi nhiều trên thị trường tài chính nên có tính thanh khoản cao. 
 • Nhà nước sử dụng công cụ này để điều hành các chính sách tiền tệ liên quan. 

Phân loại tín phiếu trên thị trường

Tín phiếu ngân hàng nhà nước

Một hình thức khác chính là tín phiếu phát hành bởi Ngân hàng Nhà nước. Công cụ này được sử dụng nhằm đảm bảo các chính sách tiền tệ được thực thi hiệu quả bởi các tổ chức tài chính ngân hàng. Theo đó, tín phiếu sẽ có những đặc điểm quy định tại điều 4 Thông tư số 16/2019/TT-NHNN, cụ thể như sau:

 • Sẽ được phát hành cho các tổ chức tín dụng có tài khoản và hạch toán, thanh toán bằng Việt Nam đồng tại Ngân hàng Nhà nước. 
 • Thời gian đáo hạn do Ngân hàng Nhà nước quy định, và không quá 364 ngày. 
 • Mệnh giá tối thiểu là 100.000đ hoặc bội số của 100.000đ. 
 • Được phát hành theo hình thức ghi sổ nợ. 
 • Ngân hàng Nhà nước quyết định lãi suất chi trả, điều chỉnh tùy thuộc vào mục tiêu chính sách tiền tệ và diễn biến thị trường kinh tế tài chính. 
 • Nhà đầu tư sẽ mua tín phiếu với giá thấp hơn mệnh giá và nhận về lại mệnh giá tại thời điểm đáo hạn. Phần chênh lệch chính là lãi suất nhận được. 
 • Đối tượng sở hữu tín phiếu khó trao đổi, mua bán hoặc cầm cố mà sẽ giữ cho đến thời điểm đáo hạn
 • Các tổ chức tín dụng có trách nhiệm thanh toán khoản nợ cho nhà đầu tư vào tài khoản chỉ định bởi Ngân hàng Nhà nước.

Quy định của pháp luật về việc phát hành tín phiếu

Quy định về việc tín phiếu được quy định chi tiết tại Thông tư số 01/2021/TT-NHNN. Bên cạnh việc hiểu rõ tín phiếu là gì, nhà đầu tư cũng cần lưu ý các quy định quan trọng dưới đây: 

Đối tượng phát hành

Thông tư quy định rõ ràng các đối tượng phát hành tín phiếu bao gồm:

 • Ngân hàng thương mại 
 • Chi nhánh các Ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam
 • Các ngân hàng hợp tác xã
 • Các công ty và tổ chức tài chính. 

Đối tượng mua

Đối tượng mua tín phiếu là:

 • Công dân Việt Nam
 • Tổ chức, cá nhân nước ngoài cư trú tại Việt Nam
 • Tổ chức tín dụng, các chi nhánh ngân hàng hoạt động tại Việt Nam

Mệnh giá của tín phiếu

Tín phiếu được phát hành có mệnh giá 100.000đ hoặc bội số của 100.000đ, được in sẵn hoặc theo thỏa thuận giữa đơn vị phát hành và đối tượng mua. 

Phương thức phát hành tín phiếu

Căn cứ và Thông tư 16/2019/TT-NHNN phát hành tín phiếu sẽ dựa vào hai hình thức sau:

Phương thức bắt buộc

Tùy vào mục tiêu chính sách tiền tệ trong từng giai đoạn, các tổ chức tín dụng bắt buộc phải phát hành theo quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Trường hợp cần thiết, Thống đốc sẽ chỉ định mua lại các tín phiếu Ngân hàng Nhà nước đã phát hành trước hạn. 

Nếu các tổ chức tín dụng không đủ lượng tiền để mua tín phiếu, Ngân hàng Nhà nước sẽ có động thái trích nợ thanh toán cho các tổ chức tài chính đó. Nếu đến hạn trích nợ mà các đơn vị tài chính chậm trễ thì sẽ bị xử phạt theo quy định. 

Phương thức đấu thầu 

Phương thức đấu thầu phát hành tín phiếu được thực hiện công khai trên nghiệp vụ thị trường mở cho nhiều đối tượng mua khác nhau. 

Quy định liên quan đến việc phát hành tín phiếu

Tín phiếu khác trái phiếu như thế nào?

Rất nhiều bạn đọc băn khoăn khi tìm ra điểm khác biệt giữa hai công cụ tài chính là tín phiếutrái phiếu. Điểm chung cả hai đều là các công cụ chứng nhận nợ và quy định nghĩa vụ và trách nhiệm trả nợ của tổ chức phát hành. Điểm khác nhau giữa hai hình thức này như sau:

 • Có thời gian đáo hạn dưới 1 năm còn trái phiếu có thời gian dài hơn từ 1-5 năm. 
 • Lãi suất thường rất thấp. Trái phiếu có lãi suất hấp dẫn hơn, dao động từ 8-12% tùy thuộc đơn vị phát hành. 
 • Có độ rủi ro thấp hầu như bằng 0 còn trái phiếu độ rủi ro lớn hơn, ảnh hưởng nhiều đến nhà đầu tư nếu doanh nghiệp phát hành trái phiếu bị phá sản. 
 • Sở hữu tín phiếu kho bạc hoặc tín phiếu ngân hàng thường là các tổ chức, ngân hàng thương mại, tổ chức tài chính. Riêng trái phiếu có thể được nắm giữ bởi bất kỳ cá nhân nào bên cạnh tổ chức. 
 • Đối tượng phát hành tín phiếu là Chính phủ hoặc ngân hàng Nhà nước còn trái phiếu do doanh nghiệp hoặc các tổ chức tài chính phát hành. 

Lời kết

Với nhiều thông tin bổ ích trong bài viết, Anfin hy vọng bạn đã hiểu rõ bản chất tín phiếu là gì, đơn vị phát hành và mua tín phiếu cũng như những quy định pháp lý liên quan. Ngoài hình thức đầu tư này, nếu đang tìm kiếm những kênh bỏ vốn và sinh lời an toàn, bạn có thể lựa chọn cổ phiếu, chứng chỉ quỹ thông qua ứng dụng tài chính Anfin. Hơn hẳn một app đầu tư, Anfin định hướng là một cộng đồng mở dành cho tất cả mọi người, vừa chia sẻ thông tin vừa nâng cao kiến thức và hiểu biết về đầu tư bền vững. Tải app ngay hôm nay nhé.

Đầu tư tích lũy đơn giản và nhanh chóng với Anfin

 • Mở tài khoản chỉ mất vài phút
 • Đầu tư tích lũy chỉ từ 10.000đ
 • Học kiến thức và theo dõi tin tức cùng Cộng đồng miễn phí

Đăng ký cập nhật thông tin từ Anfin

Anfin sẽ thường xuyên cập nhật qua email cho bạn những thông tin và bài viết mới nhất.
send

Cảm ơn bạn đã đăng ký

Anfin sẽ thường xuyên cập nhật qua email cho bạn những thông tin và bài viết mới.

Tải Anfin ngay để bắt đầu hành trình
đầu tư an toàn và đơn giản ..