Tìm hiểu về đường chuyển động trung bình hội tụ/ phân kỳ (MACD)

Đường chuyển động trung bình/hội tụ phân kỳ là chỉ báo kỹ thuật giúp những nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp xác định xu hướng tăng, giảm giá và sức mạnh của xu hướng.

Anfin sẽ chia sẻ cụ thể về khái niệm, công thức tính và cách theo dõi chỉ báo kỹ thuật này để xác định xu hướng thị trường, tín hiệu giao dịch qua bài viết sau. 

chỉ báo kỹ thuật

Đường chuyển động trung bình hội tụ/phân kỳ (Moving Average Convergence Divergence - MACD) là gì?

Đường chuyển động trung bình hội tụ/phân kỳ (MACD) chỉ báo kỹ thuật giúp các nhà phân tích kỹ thuật nhìn thấy hướng đi và độ mạnh của xu hướng giá. MACD cũng cung cấp các tín hiệu giao dịch để nhà đầu tư ra quyết định. Chỉ báo này bao gồm hai đường là: đường MACD và đường trung bình động theo cấp số nhân (Exponential Moving Average - EMA) hay còn gọi là đường tín hiệu. 

MACD nhìn có vẻ phức tạp vì nó dựa vào các số liệu thống kê bổ sung như đường tín hiệu. Nhưng về cơ bản, MACD giúp các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp phát hiện khi nào dao động giá có thể báo hiệu sự thay đổi trong xu hướng sắp tới. Điều này có thể giúp các nhà giao dịch quyết định khi nào nên mua vào hoặc bán ra cổ phiếu.

Công thức tính MACD

Đường MACD = EMA (12) – EMA (26)

Trong đó: 

EMA (12), EMA (26) là đường trung bình động tính theo lũy thừa tương ứng 12 ngày và 26 ngày.

MACD được tính bằng cách trừ đường EMA dài hạn (26 phiên giao dịch) cho EMA ngắn hạn (12 phiên). 

Cách theo dõi chỉ báo kỹ thuật MACD

  • MACD có giá trị dương (đường màu xanh trong biểu đồ bên dưới) khi đường tín hiệu 12 phiên (được biểu thị bằng đường màu đỏ trên biểu đồ giá) nằm trên đường tín hiệu 26 phiên (đường màu xanh trong biểu đồ giá).
  • MACD có giá trị âm khi đường tín hiệu 12 phiên nằm dưới đường tín hiệu 26 phiên. 

Qua biểu đồ sau, bạn có thể thấy cách hai đường tín hiệu được thêm vào biểu đồ giá sẽ tương ứng với đường MACD cắt nhau trên hoặc dưới đường giới hạn (Base Line) trong chỉ báo kỹ thuật bên dưới.

chỉ báo kỹ thuật

Nguồn: Investopedia

MACD thường được hiển thị với biểu đồ tần suất (Histogram) thể hiện khoảng cách giữa MACD và đường tín hiệu. 

  • Nếu MACD nằm trên đường tín hiệu, biểu đồ tần suất sẽ nằm trên đường giới hạn của MACD. 
  • Nếu MACD nằm dưới đường tín hiệu, biểu đồ sẽ nằm dưới đường giới hạn của MACD. 

chỉ báo kỹ thuật

Nguồn: Investopedia

Theo dõi xu hướng giá và xác định tín hiệu giao dịch bằng MACD

Xác định tín hiệu giao dịch khi MACD và đường tín hiệu cắt nhau

Nhà giao dịch có thể xác định xu hướng giá khi MACD và đường tín hiệu cắt nhau bằng cách sau:

  • Khi MACD cắt và nằm dưới đường tín hiệu, giá đang đi xuống, nhà đầu tư có thể bán ra trước khi giá tiếp tục giảm.  
  • Khi đường MACD cắt và nằm trên đường tín hiệu, giá đang có xu hướng đi lên, nhà đầu tư có thể mua vào trước khi giá lại lên cao hơn.

chỉ báo kỹ thuật

Nguồn: Investopedia

Tín hiệu từ sự cắt nhau giữa hai đường cũng sẽ đáng tin hơn khi chúng phù hợp với xu hướng trên thị trường. 

  • Nếu MACD cắt và nằm trên đường tín hiệu sau một đợt điều chỉnh ngắn trong một xu hướng tăng dài hạn, thì tín hiệu đó đủ điều kiện xác nhận giá sẽ tăng.
  • Nếu MACD cắt và nằm dưới đường tín hiệu sau một đợt điều chỉnh ngắn trong một xu hướng giảm dài hạn, các nhà giao dịch sẽ coi đó là tín hiệu xác nhận giá sẽ tiếp tục giảm.
Xác định sự phân kỳ

Khi chỉ báo kỹ thuật MACD hình thành mức cao hoặc mức thấp khác với mức cao và mức thấp tương ứng trên giá, nó hình thành nên sự phân kỳ. 

  • Phân kỳ tăng xuất hiện khi MACD giảm xuống mức thấp nhất, sau đó tăng lên và lại giảm xuống mức thấp nhất tương ứng với hai mức thấp nhất trên giá. Đây là một tín hiệu xác nhận giá tăng khi xu hướng dài hạn vẫn đang tích cực. Một số nhà giao dịch vẫn sẽ tìm kiếm sự phân kỳ tăng ngay cả trong xu hướng giảm dài hạn, vì chúng có thể báo hiệu xu hướng giảm suy yếu dần. Tuy nhiên, nó không đáng tin cậy bằng sự phân kỳ tăng trong xu hướng tăng.

Nguồn: Investopedia

  • Khi MACD đạt hai mức cao giữa đợt giá giảm, tương ứng với hai mức giá cao, thì đó là dấu hiệu cho sự phân kỳ giảm. Sự phân kỳ giảm xuất hiện trong xu hướng giảm dài hạn được coi là tín hiệu xác nhận xu hướng này có khả năng tiếp tục. Tương tự phân kỳ tăng, một số nhà giao dịch sẽ theo dõi sự phân kỳ giảm trong xu hướng tăng giá dài hạn để xác định sự đảo chiều.

chỉ báo kỹ thuật

Nguồn: Investopedia

Xác định tình trạng quá mua/quá bán

Khi MACD tăng hoặc giảm nhanh, đó là tín hiệu cho thấy chứng khoán đang bị mua hoặc bán quá mức và sẽ sớm trở lại mức bình thường. Các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp thường sẽ kết hợp phân tích này với chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) hoặc các chỉ báo kỹ thuật khác, để xác minh các điều kiện quá mua hoặc quá bán.

Nguồn: Investopedia

Tóm lại…

MACD là chỉ báo kỹ thuật phổ biến giúp nhà giao dịch xác định xu hướng giá, sự phân kỳ và hiện tượng quá mua/quá bán. Tuy nhiên, chỉ báo này vẫn có những hạn chế như MACD có thể báo hiệu một sự đảo chiều sẽ xảy ra, nhưng thực tế sau đó sự đảo chiều lại không xảy ra. Từ đó, nhà giao dịch có thể sẽ ra quyết định sai lầm. Vì vậy, các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp vẫn nên sử dụng kết hợp các công cụ và chỉ báo kỹ thuật khác nhau để đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt. 

Để tìm hiểu thêm về các chỉ báo kỹ thuật khác, hãy xem ngay bài viết này

Để đầu tư chứng khoán dễ dàng và thuận tiện, hãy tải ngay App Anfin - Đầu tư chứng khoán trên App Store tại đây hoặc trên Google Play tại đây