Tôi có thể sửa lệnh giao dịch sau khi đã gửi lệnh không?

Rất tiếc là KHÔNG. Vì hiện các giao dịch mua, bán cổ phiếu trên Anfin được thực hiện theo lệnh thị trường (lệnh được khớp với mức giá hiện có trên thị trường tại thời điểm đặt lệnh) và các cổ phiếu bạn được đặt trên ứng dụng Anfin có tính thanh khoản rất cao nên lệnh gần như sẽ được thực hiện ngay sau khi đặt. Do đó, bạn không thể chỉnh sửa lại lệnh.

Để tránh các sai sót không đáng có, bạn nên kiểm tra kỹ các thông tin trước khi nhấn nút Đặt lệnh để gửi lệnh.