Lệnh Giới Hạn - Canh Giá Tốt - Chốt Liền Tay

Nhằm giúp nhà đầu tư nâng cao trải nghiệm và tham gia giao dịch với mức giá mong muốn, Anfin chính thức ra mắt tính năng Lệnh Giới Hạn. Đây là tính năng được xếp vào top những lệnh quan trọng nhất khi tham gia giao dịch.

Anfin Limit Order-03

Lệnh giới hạn (Limit Order - LO) là lệnh mua hoặc lệnh bán chứng khoán tại một mức giá xác định theo nhu cầu của nhà đầu tư hoặc tốt hơn. Khi bạn đặt lệnh giới hạn, giao dịch sẽ chỉ được thực hiện nếu giá thị trường đạt đến giá giới hạn của bạn.

1. Chi tiết thao tác đặt lệnh giới hạn tại App như sau:

LO APP-01

2. Cách thức đặt Lệnh Giới Hạn:

  • Giá: phải nằm trong khoảng giá trần hoặc giá sàn, tuân thủ theo quy định bước giá của sàn chứng khoán.
  • Nhà đầu tư có thể đặt lệnh giới hạn với số lượng cổ phiếu bất kỳ chỉ từ 10.000 đồng.
  • Số lượng tối đa: 300 cổ phiếu/lệnh đối với mọi tài khoản.
  • Số lượng được đặt trong ngày: tối đa 03 lệnh mua và 03 lệnh bán, tổng cộng 06 lệnh/ngày.
3. Thời gian được đặt Lệnh Giới Hạn:
  • Bạn có thể Lệnh Giới Hạn trong phiên giao dịch; tuy nhiên, nếu lệnh giới hạn không được khớp thì sẽ tự động hủy sau khi ngày giao dịch kết thúc.
  • Nếu người dùng đặt lệnh ngoài giờ khớp lệnh, lệnh giới hạn sẽ được ghi nhận và so khớp trong phiên giao dịch tiếp theo.

4. Cách hủy đặt Lệnh Giới Hạn:

Người dùng có thể tự huỷ lệnh LO bất cứ khi nào trước khi lệnh LO được khớp, ngoại trừ trong phiên ATO và ATC. Khi phiên ATO và ATC bắt đầu, người dùng không được huỷ lệnh LO.

Chi tiết hướng dẫn hủy lệnh giới hạn tại App Anfin:

Bước 1: Truy cập Danh mục Lệnh Đã Đặt, chọn "Hủy"

Image from iOS

Bước 2: Bấm "Xác nhận"

Image from iOS (1)

Bước 3: Sau khi huỷ lệnh LO, bạn có thể vào mục "Lịch sử đặt lệnh" để kiểm tra

Image from iOS (2)Với tính năng mới này, Anfin hy vọng có thể hỗ trợ nhà đầu tư kiểm soát các giao dịch hiệu quả cũng như tối ưu chiến lược giao dịch của mình.