Tôi có thể thực hiện các khoản đầu tư nào với Anfin?

Với Anfin, người dùng có thể thực hiện giao dịch mua, bán các cổ phiếu được niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) và Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX). Người dùng chủ động lựa chọn mua vào các cổ phiếu phù hợp với mục tiêu lợi nhuận và khẩu vị rủi ro của mình, bán ra khi đã đạt đến mức lợi nhuận mong muốn hay ở thời điểm phù hợp. Bạn có thể nạp tiền vào đầu tư và rút tiền bất cứ lúc nào. 

Anfin sẽ cập nhật đến người dùng danh mục các sản phẩm người dùng có thể đầu tư tùy từng thời kỳ.