Tôi có thể đặt lệnh mua/bán khi nào?

Người dùng có thể đặt lệnh giao dịch mua/bán cổ phiếu theo thời gian hoạt động của sàn giao dịch có cổ phiếu bạn muốn mua. Hiện nay, ứng dụng của Anfin chỉ cho phép bạn đặt lệnh “Thị trường” (lệnh được khớp với mức giá hiện có trên thị trường tại thời điểm đặt lệnh) để đảm bảo lệnh của bạn được khớp nhanh nhất, nên thời gian giao dịch tuân theo thời gian đặt lệnh thị trường trên sàn HOSE và sàn HNX. Cụ thể:

  • Thời gian hoạt động của Sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) là 9h15 - 11h30, 13h - 14h30.
  • Thời gian hoạt động của Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) là 9h - 11h30, 13h - 14h30.

Thời gian giao dịch chứng khoán sẽ diễn ra trong thời gian nào? Các phiên giao dịch chứng khoán sẽ được hoạt động như thế nào? Xem ngay bài viết!