Anfin bảo mật các thông tin cá nhân của tôi như thế nào?

Người dùng có thể hoàn toàn yên tâm về việc bảo mật thông tin cá nhân khi sử dụng Anfin. Anfin sử dụng các giao thức bảo mật hiện đại để bảo vệ tuyệt đối dữ liệu và tài khoản của người dùng, bao gồm mã OTP, hệ thống bảo vệ mật khẩu, xác thực tài khoản 2 lớp.

Bạn có thể xem chi tiết hơn về Chính sách bảo mật thông tin của Anfin tại đây.