Hướng dẫn mở tài khoản Anfin

Sau khi tải ứng dụng Anfin, người dùng chỉ cần thực hiện các bước sau để mở tài khoản:

HUONG DAN MO TAI KHOAN TREN ANFIN-01 (1)

HUONG DAN MO TAI KHOAN TREN ANFIN-01

Vậy là chỉ với mấy bước đơn giản, bạn đã hoàn tất việc tạo tài khoản với Anfin. Lúc này, bạn đã có thể sử dụng các tính năng miễn phí như cập nhật tin tức và học kiến thức đầu tư. 

Để bắt đầu đầu tư, người dùng cần xác thực tài khoản theo các bước sau:

xác thực tài khoản trên ứng dụng anfin

Khi quá trình xác thực hoàn tất và được chấp thuận, bạn có thể bắt đầu nạp tiền để đầu tư.