Tiền của tôi sẽ được đầu tư vào đâu?

Đầu tư với Anfin, tiền của bạn sẽ được đầu tư vào các cổ phiếu được niêm yết trên hai sàn giao dịch lớn và uy tín nhất của Việt Nam là Sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) và Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX). Việc lựa chọn đầu tư vào cổ phiếu nào hoàn toàn do người dùng quyết định, dựa trên mục tiêu lợi nhuận và khẩu vị rủi ro của mình.