<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=3257513757820642&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Công ty niêm yết là gì? Hiểu để lựa chọn cổ phiếu hiệu quả

Để đầu tư cổ phiếu hiệu quả, nhiều nhà đầu tư lựa chọn các công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán, tuân thủ theo quy định của Pháp luật. Cùng tìm hiểu những quy định liên quan đến công ty niêm yết là gì và làm sao để công ty lên sàn chứng khoán đúng theo quy trình pháp lý qua bài viết bên dưới.


Công ty niêm yết là gì?

Công ty niêm yết là công ty phát hành cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán, nhà đầu tư có thể mua bán giao dịch công khai. Theo đó, công ty phải tuân thủ những quy định pháp lý liên quan một cách nghiêm ngặt về công khai thông tin và quy định về huy động vốn.

khái niệm công ty niêm yết

Lợi ích của việc trở thành công ty niêm yết là gì?

Hướng đến việc cổ phiếu được niêm yết trên sàn giao dịch giúp công ty có lợi thế cạnh tranh bền vững:

  • Tạo được lòng tin vững chắc cho các nhà đầu tư. Công ty hội tụ các yếu tố về tiềm lực tài chính, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, cơ cấu tổ chức vận hành,... Các nhà đầu tư tin tưởng sẽ bỏ vốn vào giúp công ty phát triển.
  • Tăng tính thanh khoản của cổ phiếu vì được giao dịch trực tiếp trên thị trường rộng lớn. Công ty thu hút nhiều vốn từ nhà đầu tư bên ngoài hơn.
  • Tiềm năng phát triển trong dài hạn nếu công ty hoạt động ổn định thì sẽ có nguồn vốn dài hạn từ việc tăng trưởng giá cổ phiếu.

Những điều kiện để công ty lên sàn chứng khoán

Điều kiện để một công ty được niêm yết trên sàn chứng khoán được quy định cụ thể vào Điều 15, Luật chứng khoán, cụ thể như sau:

Điều kiện để chào bán cổ phiếu ra công chúng bao gồm

a) Mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký là 10 tỷ đồng;

b) Hoạt động sản xuất kinh doanh của năm liền trước có lãi, không có lỗ lũy kế;

c) Có đầy đủ phương án phát hành và sử dụng vốn từ đợt chào bán.

Điều kiện để chào bán trái phiếu ra công chúng bao gồm

a) Mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký là 10 tỷ đồng;

b) Hoạt động sản xuất kinh doanh của năm liền trước có lãi, không có lỗ lũy kế; nợ phải trả không quá hạn trên một năm;

c) Có đầy đủ phương án phát hành và sử dụng và trả nợ vốn từ đợt chào bán

d) Cam kết thực hiện nghĩa vụ đối với nhà đầu tư về thanh toán, quyền lợi và lợi ích hợp pháp theo quy định pháp luật.

Điều kiện để chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng bao gồm

a) Tổng giá trị chứng chỉ quỹ được đăng ký chào bán phải đạt tối thiểu năm mươi tỷ.

b) Có phương án phát hành chứng khoán và đầu tư phù hợp với quy định pháp luật.

Điều kiện trở thành công ty cổ phần niêm yết là gì

Hồ sơ cần chuẩn bị để đăng ký chào bán cho công ty niêm yết

Dựa vào từng hình thức phát hành, công ty cần chuẩn bị hồ sơ phù hợp như sau:

Hồ sơ cần chuẩn bị để đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng gồm có

a) Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng;

b) Điều lệ của tổ chức phát hành;

c) Bản cáo bạch;

d) Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.

Hồ sơ cần chuẩn bị để đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng gồm có

a) Giấy đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng;

b) Điều lệ của tổ chức phát hành;

c) Bản cáo bạch;

d) Cam kết bảo lãnh phát hành (nếu có);

đ) Cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư về điều kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và các điều kiện khác;

e) Quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng.

Hồ sơ chuẩn bị khi niêm yết trên sàn

Hồ sơ cần chuẩn bị để đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng gồm có

a) Giấy đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng;

b) Bản cáo bạch;

c) Cam kết bảo lãnh phát hành (nếu có);

d) Hợp đồng giám sát giữa 2 bên là ngân hàng giám sát và công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;

đ) Dự thảo Điều lệ quỹ đầu tư chứng khoán.

Thủ tục đăng ký niêm yết

Công ty đăng ký niêm yết sẽ nộp toàn bộ hồ sơ về Sở giao dịch chứng khoán. Trong thời gian 30 ngày, công ty sẽ nhận được kết quả được chấp thuận hay từ chối. Trường hợp bị từ chối, công ty sẽ nhận được văn bản nêu rõ lý do từ chối từ Sở giao dịch chứng khoán.

Toàn bộ thủ tục đăng ký và quy trình niêm yết được hướng dẫn chi tiết tại Quy chế niêm yết chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán.

Lời kết

Như vậy, qua thông tin trên, Anfin hy vọng bạn đã hiểu hơn về khái niệm công ty niêm yết là gì cũng như những quy định pháp lý cần tuân thủ khi niêm yết trên sàn giao dịch. Việc nắm những thông tin này vô cùng quan trọng, giúp bạn lựa chọn và đánh giá cổ phiếu phù hợp nhất. Tải ngay ứng dụng Anfin để cập nhật tin tức và kiến thức hàng ngày, đồng thời trở thành nhà đầu tư thông minh hiệu quả.

Đầu tư tích lũy đơn giản và nhanh chóng với Anfin

  • Mở tài khoản chỉ mất vài phút
  • Đầu tư tích lũy chỉ từ 10.000đ
  • Học kiến thức và theo dõi tin tức cùng Cộng đồng miễn phí

Đăng ký cập nhật thông tin từ Anfin

Anfin sẽ thường xuyên cập nhật qua email cho bạn những thông tin và bài viết mới nhất.
send

Cảm ơn bạn đã đăng ký

Anfin sẽ thường xuyên cập nhật qua email cho bạn những thông tin và bài viết mới.

Tải Anfin ngay để bắt đầu hành trình
đầu tư an toàn và đơn giản ..