Tôi có thể bắt đầu mua cổ phiếu đầu tiên trên Anfin như thế nào?

Để bắt đầu mua cổ phiếu đầu tiên trên Anfin, trước hết người dùng cần xác thực tài khoản và nạp tiền vào tài khoản.

Sau khi hai bước trên hoàn tất, bạn có thể vào phần Thị trường để xem Danh sách cổ phiếu.

hướng dẫn mua cổ phiếu trên ứng dụng anfin

Khi đã chọn được cổ phiếu muốn mua, bạn có thể mua cổ phiếu theo các bước sau:

mua cổ phiếu trên anfin như thế nào