Thuế và phí đầu tư cổ phiếu tại ứng dụng Anfin?

Bảng thuế, phí giao dịch khi đầu tư với Anfin:

  • Từ ngày 01/04/2022, Anfin áp dụng mức phí giao dịch: 0.15%/giao dịch.

Chi tiết như sau:

Giao dịch

Phí

Thuế

Đăng ký tài khoản

Miễn phí

Không áp dụng

Phí sử dụng ứng dụng

3,000 đ/tháng

Đã bao gồm VAT

Mua

0.15%

Không áp dụng

Bán

0.15%

0,1% (thuế thu nhập cá nhân)

Nạp tiền

Miễn phí

Không áp dụng

Rút tiền

Anfin không thu phí rút tiền, tuy nhiên người dùng cần trả phí chuyển khoản tùy thuộc vào ngân hàng của người dùng

Không áp dụng