Đăng ký quyền mua cho cổ phiếu VIX, VND & DRH

Anfin chính thức ra mắt tính năng đăng ký quyền mua cho cổ phiếu VIX, VND & DRH tại App dành cho khách hàng nhận được Mail đăng ký quyền mua cổ phiếu phát hành thêm từ công ty phát hành.

Quyền mua cổ phiếu là quyền dành cho các cổ đông mua một số lượng cổ phiếu nhất định với mức giá thấp hơn giá hiện hành trên thị trường của cổ phiếu đó. 

đăng ký quyền mua trao quyền sở hữu

Những nhà đầu tư nhận được email thông báo hãy cùng Anfin cập nhật cách đăng ký quyền mua cho cổ phiếu VIX, VND & DRH theo hướng dẫn sau:

dang-ky-quyen-mua-app-anfin

Lưu ý:  Khi đăng ký quyền mua, cổ phiếu sẽ chưa về tài khoản của bạn ngay. Khi nào công ty phát hành thực hiện chốt danh sách đăng ký mua và hoàn thành thủ tục niêm yết số cổ phiếu phát hành thêm trên sàn chứng khoán, cổ phiếu sẽ về tài khoản và bạn có thể giao dịch. Thời gian này có thể mất từ 01 - 06 tháng, tùy từng công ty phát hành.

Anfin hy vọng với tính năng mới này, nhà đầu tư sẽ được hưởng nhiều quyền lợi hơn khi đầu tư và thực hiện việc đăng ký quyền mua cho cổ phiếu VIX, VND &DRH dễ dàng hơn tại App Anfin.