Mất bao lâu để tôi nhận được hỗ trợ từ Anfin?

Anfin cố gắng trả lời câu hỏi hỗ trợ ngay khi nhận được trong giờ làm việc, từ 8h30 - 18h30, thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ lễ.

Thời gian tối đa để Anfin giải quyết các yêu cầu của người dùng là 2 ngày làm việc (không tính cuối tuần và ngày lễ) kể từ ngày người dùng gửi thông tin yêu cầu.