Anfin hỗ trợ người dùng mua cổ phiếu lẻ thông qua công ty chứng khoán nào?

Hiện nay, Anfin thực hiện giao dịch mua, bán chứng khoán trên tài khoản chứng khoán của Anfin mở tại Công ty CP Chứng khoán VNDirect. Đây là công ty có hệ thống công nghệ thông tin ổn định và uy tín về môi giới chứng khoán thuộc Top 3 ở thị trường Việt Nam.