Cổ phiếu là gì? Rủi ro và lợi nhuận

Cổ phiếu là giấy chứng nhận số tiền nhà đầu tư đóng góp vào công ty phát hành ra cổ phiếu.

Người sở hữu cổ phiếu có thể hưởng lợi từ 2 kênh: giá cổ phiếu tăng, và cổ tức khi công ty làm ăn có lãi. Xét về vốn để đầu tư, cổ phiếu không đòi hỏi vốn quá lớn như đầu tư bất động sản hay mua vàng. Xét về mức lợi nhuận, đầu tư cổ phiếu thường mang lại giá trị lợi nhuận cao hơn so với gửi tiết kiệm, mua bảo hiểm hoặc đầu tư trái phiếu.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư cổ phiếu cần hiểu rõ những rủi ro như:

  • Không có ai có thể đảm bảo cổ phiếu sẽ luôn tăng giá và công ty luôn làm ăn có lãi trong tương lai. Nếu công ty phá sản, công ty sẽ ưu tiên trả nợ cho ngân hàng, người sở hữu trái phiếu, rồi mới đến hoàn vốn cho người nắm giữ cổ phiếu.
  • Thị trường thường xuyên biến động do chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố về kinh tế và chính trị. Nhà đầu tư cá nhân thường dễ bị chi phối bởi yếu tố tâm lý đám đông khi thị trường biến động từ đó kết quả không đạt được như kỳ vọng.
  • Nhiều nhà đầu tư sử dụng margin - đòn bẩy tài chính để đầu tư. Hiểu đơn giản là việc vay tiền để mua cổ phiếu, thế chấp khoản vay bằng chính cổ phiếu mà nhà đầu tư đã mua. Nếu giá cổ phiếu không tăng như kỳ vọng, nhà đầu tư có thể mất hết số vốn của mình. Vì vậy, các nhà đầu tư được khuyến cáo nên thận trọng khi sử dụng margin. Với những người mới, chưa có nhiều kinh nghiệm, bạn nên sử dụng vốn tự có, chưa nên sử dụng margin.

Nói tóm lại, mức độ rủi ro và lợi nhuận khi đầu tư cổ phiếu sẽ tùy thuộc vào chiến lược, hình thức đầu tư và cách bạn lựa chọn cổ phiếu.