<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=3257513757820642&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Lợi nhuận thuần là gì? Cách tối ưu lợi nhuận thuần trong doanh nghiệp

Lợi nhuận thuần là một trong những chỉ tiêu quan trọng phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp. Hiểu lợi nhuận thuần là gì, cách thức tính và bí quyết tối ưu hóa lợi nhuận giúp bạn định giá doanh nghiệp chính xác hơn. 

Lợi nhuận thuần là gì?

Lợi nhuận thuần - còn được gọi là lãi thuần, là phần lợi nhuận còn lại sau khi lấy lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ trừ đi các chi phí liên quan đến giá thành sản phẩm, chi phí quản lý doanh nghiệp và bán hàng và các khoản chi phí khác trong kỳ báo cáo. 

khái niệm lợi nhuận thuần

Công thức tính lợi nhuận thuần

Lợi nhuận thuần được tính bằng công thức sau:

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh = Lợi nhuận gộp + doanh thu hoạt động tài chính - (Chi phí bán hàng + Chi phí tài chính + chi phí quản lý doanh nghiệp)

Trong đó:

  • Lợi nhuận gộp (lãi gộp) = Doanh thu thuần - Giá vốn hàng bán
  • Doanh thu hoạt động tài chính = Doanh thu thuần phát sinh trong kỳ báo cáo
  • Chi phí tài chính bao gồm các khoản chi phí liên quan đến đầu tư tài chính, cho vay, góp vốn, kết lỗ chuyển nhượng chứng khoán ngắn hạn,... 
  • Chi phí bán hàng = Chi phí liên quan đến hàng hóa, dịch vụ trong kỳ báo cáo. 
  • Chi phí quản lý Doanh nghiệp = Chi phí quản lý chung của doanh nghiệp

Lợi nhuận thuần đóng vai trò quan trọng, giúp phản ánh kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ báo cáo. Nhà đầu tư có thể tách bạch khoản lợi nhuận đến từ lãi do thu nhập khác hay do hoạt động kinh doanh thực sự hiệu quả. 

công thức tính lợi nhuận gộp

Phân biệt lợi nhuận thuần và lợi nhuận gộp

Rất nhiều nhà đầu tư khi đọc báo cáo tài chính bị nhầm lẫn giữa hai khái niệm về lợi nhuận gộp và lợi nhuận thuần

Lợi nhuận thuần

Lợi nhuận gộp

Lợi nhuận thuần được tính bằng cách lấy tổng doanh thu thuần trừ đi giá vốn hàng bán và các phí hoạt động liên quan đến sản xuất hàng hóa, dịch vụ. 

Lợi nhuận gộp được tính bằng cách lấy doanh thu thuần trừ đi giá vốn hàng bán, chưa tính các khoản chi phí

Lợi nhuận thuần giúp phản ánh tình hình tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh trực tiếp, gián tiếp

Lợi nhuận gộp chỉ thể hiện phương diện sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, 

Như vậy, đối với hai doanh nghiệp có lợi nhuận gộp bằng nhau, doanh nghiệp nào kiểm soát chi phí tốt hơn thì lợi nhuận thuần sẽ cao hơn.

Công thức tính tỷ suất lợi nhuận thuần

Một khái niệm quan trọng bạn cần biết là tỷ suất lợi nhuận thuần (Net profit margin ratio), còn được gọi là tỷ suất doanh lợi, hoặc tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu. 

Công thức tính:

Tỷ suất lợi nhuận thuần = Lợi nhuận thuần / Doanh thu

Chỉ tiêu này phản ánh khả năng sinh lời trên một đồng doanh thu trong kỳ báo cáo, chứng tỏ doanh nghiệp có hoạt động hiệu quả không. Nếu tỷ suất cao, chứng tỏ doanh nghiệp kinh doanh và kiểm soát chi phí tốt. Nếu tỷ suất < hoặc bằng 0 thì doanh nghiệp đang bị thua lỗ. 

Mỗi ngành nghề sẽ có hệ số tỷ suất lợi nhuận thuần khác nhau. Do đó, nhà đầu tư không chỉ phân tích dựa trên số liệu doanh nghiệp mà còn cần tính tổng thể trong ngành.  

Các doanh nghiệp duy trì được tốc độ tăng trưởng tỷ suất lợi nhuận thuần là các thương hiệu mạnh, doanh thu bán hàng cao và kiểm soát được chi phí tốt. 

Tỷ suất lợi nhuận thuần

Nguyên tắc giúp tối ưu lợi nhuận thuần hiệu quả

Kiểm soát chi phí

Nguyên tắc cơ bản đầu tiên là kiểm soát chi phí để tối đa hóa lợi nhuận thuần. Để làm được điều này, doanh nghiệp cần quản lý chi phí hiệu quả, kiểm soát công nợ thường xuyên, tránh tình trạng tăng chi phí lãi vay, mất khả năng thanh toán.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn cần kiểm soát vật tư, hàng tồn kho, tăng khả năng xoay vòng vốn lưu động. Thiết lập kế hoạch tài chính với kế hoạch kiểm soát dòng tiền rõ ràng. 

Tối đa doanh thu

Nguyên tắc tiếp theo là tối đa nguồn thu cho doanh nghiệp. Nếu chỉ kiểm soát chi phí mà hoạt động kinh doanh đi ngang chứng tỏ doanh nghiệp chưa phát triển hết tiềm năng. 

Ngoài nguồn thu từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ, doanh nghiệp còn cần chú trọng khoản thu từ hoạt động đầu tư tài chính. 

Quản lý dòng tiền

Bên cạnh tăng thu - giảm chi thì việc quản lý dòng tiền còn là bí quyết để các doanh nghiệp có được lợi nhuận thuần tăng trưởng. Doanh nghiệp cần lập kế hoạch tài chính, sử dụng các nguồn lực hiệu quả, báo cáo định kỳ và tái cấu trúc nếu các hạng mục nào không hợp lý. 

Sử dụng công cụ quản lý

Toàn bộ hoạt động thu chi trong doanh nghiệp không thể thực hiện thủ công bằng tay mà nên quản lý thông qua ứng dụng phần mềm để mang tính chính xác, cập nhật cao nhất. 

Lời kết

Với những thông tin trên, hy vọng bạn đã hiểu thêm về lợi nhuận thuần là gì trong doanh nghiệp và cách thức tối ưu chỉ số này. Đón đọc nhiều bài viết bổ ích trên ứng dụng tài chính Anfin để biết cách phân tích báo cáo tài chính và cập nhật tình hình kinh tế thị trường nhanh nhất.

Đầu tư tích lũy đơn giản và nhanh chóng với Anfin

  • Mở tài khoản chỉ mất vài phút
  • Đầu tư tích lũy chỉ từ 10.000đ
  • Học kiến thức và theo dõi tin tức cùng Cộng đồng miễn phí

Đăng ký cập nhật thông tin từ Anfin

Anfin sẽ thường xuyên cập nhật qua email cho bạn những thông tin và bài viết mới nhất.
send

Cảm ơn bạn đã đăng ký

Anfin sẽ thường xuyên cập nhật qua email cho bạn những thông tin và bài viết mới.

Tải Anfin ngay để bắt đầu hành trình
đầu tư an toàn và đơn giản ..