Phí sử dụng ứng dụng Anfin

Kể từ ngày 01/11/2022, Anfin chính thức thu phí sử dụng Ứng dụng đối với tất cả người dùng. Chi tiết như sau:

Phí sử dụng ứng dụng là gì?

Phí sử dụng ứng dụng là loại phí được thu cố định hàng tháng đối với những người dùng đang sử dụng ứng dụng Anfin.

Mức phí: 3.000 đồng/ tháng/ tài khoản (Đã bao gồm Thuế VAT)

Thời gian thu phí cố định:

Anfin thu phí vào ngày đầu mỗi tháng (Ví dụ: Phí dịch vụ của tháng 11 sẽ được thu vào ngày 01/11/2022). Phí đã thu sẽ không được hoàn trả.

Cách thức thu phí:

Anfin sẽ thu phí từ phần Tiền mặt trong tài sản của Khách hàng trên Tài khoản Anfin.