"Thông Báo Thay Đổi Thời Gian Giao Dịch"

1. Từ ngày 11/03/2024 đến ngày 29/03/2024, các sản phẩm có thời gian giao dịch thay đổi như sau:


                               Thời gian giao dịch ngày thứ 2 sớm hơn 2 giờ so với giờ mở cửa thông thường.

 

2. Từ ngày 01/04/2024, các sản phẩm có thời gian giao dịch sẽ thay đổi như sau:

                               Thời gian giao dịch ngày thứ 2 sớm hơn 2 giờ so với giờ mở cửa thông thường.

 

Đăng ký cập nhật thông tin từ Anfin

Anfin sẽ thường xuyên cập nhật qua email cho bạn những thông tin và bài viết mới nhất.
send

Cảm ơn bạn đã đăng ký

Anfin sẽ thường xuyên cập nhật qua email cho bạn những thông tin và bài viết mới.