"Thông Báo Thời Hạn Tất Toán Hợp Đồng"

Kính gửi: Quý Thành viên,  

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) xin thông báo tới Quý Thành viên thời hạn tất toán một số hợp đồng như sau:

 • Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

STT
Mã hợp 
đồng
Tên hợp đồng
Ngày thông báo đầu tiên
Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua
1
QPH24
Dầu ít lưu huỳnh 3/24
08/3/2024
Trước 21:00 ngày 06/03/2024
2
TRUH24
Cao su RSS3 3/24
25/3/2024
Trước 15:00 ngày 07/03/2024
3
ZFTJ24
Cao su TSR20 4/24
28/3/2024
Trước 15:00 ngày 12/03/2024
4
FEFH24
Quặng sắt 3/24
28/3/2024
Trước 21:00 ngày 12/03/2024
5
MPOJ24
Dầu cọ thô 4/24
29/3/2024
Trước 15:00 ngày 13/03/2024
6
NQMJ24
Dầu WTI mini 4/24
15/3/2024
Trước 21:00 ngày 13/03/2024
7
MCLEJ24
Dầu WTI micro 4/24
15/3/2024
Trước 21:00 ngày 13/03/2024
8
CLEJ24
Dầu WTI 4/24
18/3/2024
Trước 21:00 ngày 15/03/2024
9
NQGJ24
Khí tự nhiên mini 4/24
21/3/2024
Trước 21:00 ngày 19/03/2024
10
NGEJ24
Khí tự nhiên 4/24
22/3/2024
Trước 21:00 ngày 20/03/2024
11
SSRH24
Thép thanh vằn FOB Thổ Nhĩ Kỳ 3/24
28/3/2024
Trước 21:00 ngày 21/03/2024
12
SSCH24
Thép phế liệu CFR Thổ Nhĩ Kỳ 3/24
28/3/2024
Trước 21:00 ngày 21/03/2024
13
LHCH24
Thép cuộn cán nóng FOB Trung Quốc 3/24
28/3/2024
Trước 21:00 ngày 21/03/2024

 

 • Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:

  STT
  Mã Hợp 
  đồng
  Tên hợp đồng
  Ngày giao dịch cuối cùng
  Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán
  1
  TRUH24
  Cao su RSS3 3/24
  25/3/2024
  Trước 15:00 ngày 07/03/2024
  2
  QPH24
  Dầu ít lưu huỳnh 3/24
  12/3/2024
  Trước 21:00 ngày 08/03/2024
  3
  ZFTJ24
  Cao su TSR20 4/24
  28/3/2024
  Trước 15:00 ngày 12/03/2024
  4
  ZLEH24
  Dầu đậu tương 3/24
  14/3/2024
  Trước 21:00 ngày 12/03/2024
  5
  ZSEH24
  Đậu tương 3/24
  14/3/2024
  Trước 21:00 ngày 12/03/2024
  6
  ZREH24
  Gạo thô 3/24
  14/3/2024
  Trước 21:00 ngày 12/03/2024
  7
  ZMEH24
  Khô đậu tương 3/24
  14/3/2024
  Trước 21:00 ngày 12/03/2024
  8
  ZWAH24
  Lúa mỳ 3/24
  14/3/2024
  Trước 21:00 ngày 12/03/2024
  9
  KWEH24
  Lúa mỳ Kansas 3/24
  14/3/2024
  Trước 21:00 ngày 12/03/2024
  10
  ZCEH24
  Ngô 3/24
  14/3/2024
  Trước 21:00 ngày 12/03/2024
  11
  FEFH24
  Quặng sắt 3/24
  28/3/2024
  Trước 21:00 ngày 12/03/2024
  12
  KCEH24
  Cà phê Arabica 3/24
  18/3/2024
  Trước 21:00 ngày 14/03/2024
  13
  NQMJ24
  Dầu WTI mini 4/24
  19/3/2024
  Trước 21:00 ngày 15/03/2024
  14
  MCLEJ24
  Dầu WTI micro 4/24
  19/3/2024
  Trước 21:00 ngày 15/03/2024
  15
  CLEJ24
  Dầu WTI 4/24
  20/3/2024
  Trước 21:00 ngày 18/03/2024
  16
  SSRH24
  Thép thanh vằn FOB Thổ Nhĩ Kỳ 3/24
  28/3/2024
  Trước 21:00 ngày 21/03/2024
  17
  SSCH24
  Thép phế liệu CFR Thổ Nhĩ Kỳ 3/24
  28/3/2024
  Trước 21:00 ngày 21/03/2024
  18
  LHCH24
  Thép cuộn cán nóng FOB Trung Quốc 3/24
  28/3/2024
  Trước 21:00 ngày 21/03/2024
  19
  NQGJ24
  Khí tự nhiên mini 4/24
  25/3/2024
  Trước 21:00 ngày 21/03/2024

 

Đề nghị Quý khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu.

Đăng ký cập nhật thông tin từ Anfin

Anfin sẽ thường xuyên cập nhật qua email cho bạn những thông tin và bài viết mới nhất.
send

Cảm ơn bạn đã đăng ký

Anfin sẽ thường xuyên cập nhật qua email cho bạn những thông tin và bài viết mới.