"Sắc đỏ lan tỏa trên thị trường nông sản sau báo cáo cung - cầu USDA."

Tóm tắt tổng quan về tình hình của từng mã hàng nông sản sau báo cáo Cung - cầu tháng 12 và điều chỉnh của USDA.

Đậu Tương: Sản Lượng Brazil (Niên vụ 2023/24): Đã điều chỉnh giảm xuống 161 triệu tấn, vẫn cao hơn nhiều so với dự đoán trước đó. Xuất khẩu Brazil dự báo tăng lên 99,5 triệu tấn, doanh số xuất khẩu đang được đẩy mạnh.

Khô Đậu Tương: Giá Khô Đậu Tương giảm nhẹ theo biến động của đậu tương, USDA không có nhiều điều chỉnh đối với số liệu của Argentina.

Dầu Đậu Tương: Giá Dầu Đậu Tương giảm gần 2%, là mặt hàng giảm mạnh nhất trong nhóm nông sản. Áp lực đến từ điều chỉnh của USDA đối với Brazil và Argentina.

Lúa Mì: Giá Lúa Mì suy yếu và kết thúc chuỗi 8 phiên tăng giá liên tiếp. Dữ liệu trong báo cáo WASDE tích cực, nhưng điều chỉnh không đáng kể đã tạo áp lực chốt lời.

Ngô: Tồn Kho Cuối Niên Vụ Mỹ (2023/24) giảm xuống 25 triệu giạ, phản ánh sự tăng của xuất khẩu. Tổng tồn kho thế giới dự kiến tăng lên 315,2 triệu tấn, so với 314,99 triệu tấn trong tháng 11, giải thích sự giảm nhẹ của giá ngô.

 

Phân tích kỹ thuật Ngô

Ngô đang đi trong kênh giá tiêu chuẩn hiện tại giá Ngô đã về vùng biên của kênh giá vùng giá 486 chúng tôi dự đoán giá phản ứng tăng ở vùng giá này bởi vì khối lượng bán đã giảm dần dự báo trước ngô vẫn còn khả năng tăng giá.

 

Khuyến nghị giao dịch

Buy LMT ZCEH24:

Entry: 486

STP: 483

TP: 497

 

Phân tích kỹ thuật lúa mì

Vùng kháng cự: 650

Vùng hỗ trợ: 610 

 

Lúa mì hiện tại đang có xu hướng hồi lại bởi vì xu hướng tổng thể của lúa mì đang tăng nên chúng tôi ưu tiên kiếm lệnh mua lên. Chúng tôi nhận định vùng thanh khoản tốt nằm ở vùng giá 610. 

 

Khuyến nghị giao dịch

BUY LMT ZWAH24:

Entry: 610

STP: 605

TP: 645

 

Phân tích kỹ thuật đậu tương

Đậu tương phá vỡ trendline xu hướng giảm hình thành. Nhưng hiện tại giá đậu tương đang có xu hướng hồi lại tạo cơ hội cho chúng ta vào lệnh. Chúng tôi đợi giá hồi về vùng kháng cự mạnh 1340 chúng tôi vào lệnh theo xu hướng giảm mới hình thành.

 

Khuyến nghị giao dịch 

SELL LMT ZSEH24

Entry: 1340

STP: 1348

TP:1315

Lưu ý rằng việc giao dịch hàng hóa mang theo rủi ro và bạn nên tuân thủ các nguyên tắc quản lý rủi ro và có kế hoạch chi tiết trước khi thực hiện giao dịch. Thị trường có thể thay đổi nhanh chóng, vì vậy cân nhắc kỹ lưỡng trước khi tham gia giao dịch.


Tham gia nhóm để nhận tín hiệu tốt và sớm nhất - Trade Hàng Hóa - Anfin.vn

Đăng ký cập nhật thông tin từ Anfin

Anfin sẽ thường xuyên cập nhật qua email cho bạn những thông tin và bài viết mới nhất.
send

Cảm ơn bạn đã đăng ký

Anfin sẽ thường xuyên cập nhật qua email cho bạn những thông tin và bài viết mới.