"Phân Tích Kỹ Thuật Kim Loại"

1. Đồng (CPEK24)

Đồng về vùng hỗ trợ OB(Vùng hỗ trợ mạnh) và đang bật tăng, để xác nhận chắc chắn cho xu hướng tăng hiện tại chúng tôi đơi giá phá qua vùng nêm khi đó chúng tôi thiết lập vị thế mua lên với mã đồng.

2. Bạch Kim (PLEJ24)

Với mã Bạch Kim chúng tôi đợi giá bạch kim hồi về vùng cản mạnh vùng giá 882 USD/ounce và chúng tôi đợi phản ứng nến nhấn chìm ở vùng giá này. Khi đó bạch kim sẽ tạo thành mô hình mạnh Quasimodo.

Khuyến nghị giao dịch 

BUY LMT PLEJ24:

Entry: 882              STP: 875           TP: 908


Lưu ý rằng việc giao dịch hàng hóa mang theo rủi ro và bạn nên tuân thủ các nguyên tắc quản lý rủi ro và có kế hoạch chi tiết trước khi thực hiện giao dịch. Thị trường có thể thay đổi nhanh chóng, vì vậy cân nhắc kỹ lưỡng trước khi tham gia giao dịch.


Tham gia nhóm để nhận tín hiệu tốt và sớm nhất - Trade Hàng Hóa - Anfin.vn

Đăng ký cập nhật thông tin từ Anfin

Anfin sẽ thường xuyên cập nhật qua email cho bạn những thông tin và bài viết mới nhất.
send

Cảm ơn bạn đã đăng ký

Anfin sẽ thường xuyên cập nhật qua email cho bạn những thông tin và bài viết mới.