"Phân Tích Kỹ Thuật Nông Sản"

1. Dầu đậu tương (ZLEK24)

Dầu đậu tương tạo vùng phá vỡ giả (Bear Trap) và bật tăng mạnh. Hiện tại vùng nêm đã bị phá vỡ theo chiều xu hướng tăng. Để có thể mua tiếp tục chúng tôi đợi giá hồi lại vùng OB vùng giá 44.83 và thiết lập vị thế mua lên ở vùng này.

2. Khô đậu tương (ZMEK24)

Khô đậu tương phá vỡ vùng kháng cự mạnh 334.0 xác nhận xu hướng đã đảo chiều từ giảm thành tăng. Để có thể mua tiếp diễn chúng tôi đợi giá tạo cơ hội hồi về vùng cản OB vùng giá 334.0 để thiết lập vị thế mua lên theo xu hướng hiện tại.

Khuyến nghị giao dịch

BUY LMT ZMEK24:

Entry: 334.3                   STP: 331            TP: 342

3. Đậu Tương (ZSEK24)

Biểu đồ Đậu Tương ngày 01/03/2024

Đậu tương về vùng giá kháng cự và bật tăng mạnh. Để có thể tiếp tục mua lên theo xu hướng tăng hiện tại chúng tôi đợi giá đậu tương hồi lại vùng OB vùng giá 1140 - 1148 và thiết lập vị thế mua lên

Khuyến nghị giao dịch

BUY LMT ZSEK24:

Entry: 1148               STP: 1142             TP: 1170

4. Ngô (ZCEK24)

Biểu đồ ngô ngày 01/03/2024

Ngô đã bật tăng mạnh sau khi về vùng khi về vùng hỗ trợ mạnh. Xu hướng chính của Ngô đang là xu hướng tăng để có thể mua tiếp diễn chúng tôi sẽ đợi giá phá vùng trendline và sau đó tiếp tục đợi giá hồi lại vùng OB vùng giá 425 khi đó chúng tôi thiết lập vị thế mua lên

5. Lúa Mì (ZWAK24)

Lúa mì đã phá vùng nêm, chúng tôi nhận định lúa mì tiếp tục giảm. Để có thể bán theo xu hướng giảm tiếp diễn chúng tôi đợi giá lúa mì hồi về vùng OB vùng giá 570 - 580 và chúng tôi thiết lập vị thế bán xuống tại vùng này.

Khuyến nghị giao dịch

SELL LMT ZWAK24:

Entry: 570                     STP: 580                 TP: 530

Lưu ý rằng việc giao dịch hàng hóa mang theo rủi ro và bạn nên tuân thủ các nguyên tắc quản lý rủi ro và có kế hoạch chi tiết trước khi thực hiện giao dịch. Thị trường có thể thay đổi nhanh chóng, vì vậy cân nhắc kỹ lưỡng trước khi tham gia giao dịch.

Tham gia nhóm để nhận tín hiệu tốt và sớm nhất - Trade Hàng Hóa - Anfin.vn

 

Đăng ký cập nhật thông tin từ Anfin

Anfin sẽ thường xuyên cập nhật qua email cho bạn những thông tin và bài viết mới nhất.
send

Cảm ơn bạn đã đăng ký

Anfin sẽ thường xuyên cập nhật qua email cho bạn những thông tin và bài viết mới.