"Phân Tích Kỹ Thuật Năng Lượng"

1. Dầu Thô WTI (CLEJ24)

Dầu thô WTI chúng tôi dự kiến giá tiếp tục tăng tới vùng biên của kênh giá vùng giá 80.5 - 81$/thùng. Hiện tại dầu thô WTI đã chạm vùng OB tăng giá chúng ta có thể mua tại vùng giá hiện tại. 

Khuyến nghị giao dịch

BUY LMT CLEJ24:

Entry: 78.2             

STP: 77.0         

TP: 81

 

2. Khí Tự Nhiên (NGEK24)

Khí tự nhiên hiện đang di chuyển trong một kênh giá tiêu chuẩn. Theo phân tích của chúng tôi, giá khí tự nhiên có khả năng hồi về vùng giá OB và bật tăng, vùng OB đồng thời là vùng hợp lưu biên tăng của kênh giá. Việc có hai yếu tố hợp lưu mua tại vùng này, cùng với việc giá khí tự nhiên đã tạo ra vùng đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, cho thấy xu hướng hiện tại đang ủng hộ cho lệnh mua lên.

 

Lưu ý rằng việc giao dịch hàng hóa mang theo rủi ro và bạn nên tuân thủ các nguyên tắc quản lý rủi ro và có kế hoạch chi tiết trước khi thực hiện giao dịch. Thị trường có thể thay đổi nhanh chóng, vì vậy cân nhắc kỹ lưỡng trước khi tham gia giao dịch.

Tham gia nhóm để nhận tín hiệu tốt và sớm nhất - Trade Hàng Hóa - Anfin.vn

 

Đăng ký cập nhật thông tin từ Anfin

Anfin sẽ thường xuyên cập nhật qua email cho bạn những thông tin và bài viết mới nhất.
send

Cảm ơn bạn đã đăng ký

Anfin sẽ thường xuyên cập nhật qua email cho bạn những thông tin và bài viết mới.