Lúa mì giảm 3 phiên liên tiếp trước áp lực chốt lãi của nhà đầu tư

Lúa mì giảm 3 phiên liên tiếp trước áp lực chốt lãi của nhà đầu tư và tình hình mùa vụ Mỹ đã ảnh hướng tới mặt hàng. Trong phiên ghi nhận tăng của Ngô và đậu tương đặc biết khô đậu tương đã lấy lại vị thế tăng sau 3 phiên giảm liên tiếp. Cụ thể khô đậu tương tăng 1.06% và ngô đậu tương tăng lần lượt 0.1% và 0.25%. 

 

Hạn hán vẫn còn ảnh hưởng đến Oklahoma và Texas, nhưng không nghiêm trọng như năm ngoái. 

Lúa mì mùa đông tại cả hai bang đạt tỷ lệ 42% và 41% GE, tương ứng với mức trung bình cho Oklahoma và cao hơn 13 điểm so với Texas. Thời tiết El Nino trong năm nay thường mang đến độ ẩm dồi dào trong mùa sinh trưởng cho khu vực Đồng bằng phía Nam, bao gồm cả Kansas. Tuy nhiên, nhiều phần của bang vẫn đang cần sự cứu trợ. Tỷ lệ GE của lúa mì mùa đông ở mức 47%, dưới mức trung bình trong lịch sử vào thời điểm này.  


Phân tích kỹ thuật ZCEZ23

Ở Khung 4h Ngô phá vùng trendline ủng hộ cho xu hướng giảm tiếp diễn. Chúng tôi nhận định Ngô có nhịp hồi lên vùng 487.5 và tiếp tục giảm xuống 472 theo xu hướng giảm chính.

Ở khung nhỏ hơn H1 chúng tôi nhận thấy giá phá cấu trúc giảm vùng giá 482.5 để hình thành cấu trúc tăng ngắn hạn.

 

Khuyến nghị giao dịch

BUY MKT ZCEZ23:

Entry: 478

STP: 475

TP: 487.5

Đăng ký cập nhật thông tin từ Anfin

Anfin sẽ thường xuyên cập nhật qua email cho bạn những thông tin và bài viết mới nhất.
send

Cảm ơn bạn đã đăng ký

Anfin sẽ thường xuyên cập nhật qua email cho bạn những thông tin và bài viết mới.