Hướng dẫn sử dụng CQG Demo trên hệ điều hành IOS

Bước 1: Vào Appstore tìm kiếm CQG 

 

Bước 2: Đăng nhập tài khoản CQG

Chọn phần đăng nhập cách khác bên góc phải -> Chọn tài khoản dùng thử 


           

 

Bước 3: Đổi mật khẩu             


             Bước 4: Tạo danh sách hàng hóa

               

              gd-1

Bước 5: Cách xem biểu đồ trên CQG

Ấn vào các mã giao dịch -> Chọn biểu đồ góc trái màn hình

             

 

Bước 6: Đặt lệnh 

 

Chọn phần lệnh TKT 

Kiểm tra mã hàng hóa -> Chọn Mua/bán -> Số Lot -> Loại lệnh (MKT/ LMT/ STP) -> Trạng thái 

Lệnh (STP/ DAY) -> Kiểm tra và vào lệnh


             

 

Gạc 2 thanh Dừng lỗ và lợi nhuận mục tiêu (Để cài STP và TP) -> Chỉnh bước giá sang giá

 

Bước 7: Quản lý lệnh

             

Trong phần lệnh vị thế các bạn có thể sửa lệnh STP và TP phù hợp với giao dịch của bạn.

 

Bước 8: Xem tổng quan tài khoản lãi / lỗ 

 

Lưu ý rằng việc giao dịch hàng hóa mang theo rủi ro và bạn nên tuân thủ các nguyên tắc quản lý rủi ro và có kế hoạch chi tiết trước khi thực hiện giao dịch. Thị trường có thể thay đổi nhanh chóng, vì vậy cân nhắc kỹ lưỡng trước khi tham gia giao dịch.


Tham gia nhóm để nhận tín hiệu tốt và sớm nhất - Trade Hàng Hóa - Anfin.vn

 

Đăng ký cập nhật thông tin từ Anfin

Anfin sẽ thường xuyên cập nhật qua email cho bạn những thông tin và bài viết mới nhất.
send

Cảm ơn bạn đã đăng ký

Anfin sẽ thường xuyên cập nhật qua email cho bạn những thông tin và bài viết mới.