Hướng dẫn đặt lệnh Web Anfin

Bước 1: Vào đường link: https://hanghoa.anfin.vn/


Đăng nhập tài khoản CQG

Bước 2: Vào lệnh trên Web anfin 

  • Vào lệnh nhanh theo khuyến nghị của Anfin

 

 

  • Vào lệnh thủ công tùy thích

 

\

 

Ví dụ vào lệnh với mã dầu thô WTI

Sau khi ấn vào phần đặt lệnh -> Thông báo bạn đã đặt lệnh thành công

 

 

Bước 3: Quản lý vị thế

 

Lưu ý rằng việc giao dịch hàng hóa mang theo rủi ro và bạn nên tuân thủ các nguyên tắc quản lý rủi ro và có kế hoạch chi tiết trước khi thực hiện giao dịch. Thị trường có thể thay đổi nhanh chóng, vì vậy cân nhắc kỹ lưỡng trước khi tham gia giao dịch.


Tham gia nhóm để nhận tín hiệu tốt và sớm nhất - Trade Hàng Hóa - Anfin.vn

Đăng ký cập nhật thông tin từ Anfin

Anfin sẽ thường xuyên cập nhật qua email cho bạn những thông tin và bài viết mới nhất.
send

Cảm ơn bạn đã đăng ký

Anfin sẽ thường xuyên cập nhật qua email cho bạn những thông tin và bài viết mới.