<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=3257513757820642&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG TÍNH NĂNG CỘNG ĐỒNG

NGUYÊN TẮC TÍNH NĂNG CỘNG ĐỒNG

 

Tính năng Cộng đồng là nơi chia sẻ kiến thức về đầu tư đáng tin cậy và lành mạnh dành cho toàn bộ Người dùng trên Phần mềm Anfin. Hãy cùng Anfin chung tay phát triển cộng đồng này. Người dùng chỉ đăng nội dung có ích, tôn trọng Người dùng khác và luôn tuân thủ theo quy định pháp luật;

Bằng việc sử dụng Tính năng Cộng đồng trên Phần mềm Anfin, Người dùng đồng ý đã tìm hiểu và tuân thủ theo Nguyên tắc Tính năng Cộng Đồng này trước khi đăng ký tham gia;

Người dùng đồng ý rằng“Nếu vi phạm các Nguyên tắc này: bạn có thể bị xóa nội dung, vô hiệu hóa tài khoản trên Phần mềm Anfin, phải chịu các hạn chế khác hoặc chịu trách nhiệm trước pháp luật”.

Nguyên tắc cụ thể như sau:

Tuân thủ pháp luật

 • Chia sẻ những thông tin có nguồn chính thống, đáng tin cậy;
 • Thực hiện biện pháp tự quản lý, bảo mật tài khoản và nhanh chóng thông báo Anfin khi tài khoản bị mất quyền kiểm soát, bị giả mạo, bị lợi dụng và sử dụng vào mục đích không lành mạnh, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước và bên thứ ba;
 • Có các hành vi, ứng xử phù hợp với những giá trị đạo đức, văn hóa, truyền thống của dân tộc Việt Nam; không sử dụng từ ngữ gây thù hận, kích động bạo lực, phân biệt vùng miền, giới tính, tôn giáo;
 • Không đăng tải những nội dung vi phạm pháp luật, các thông tin xúc phạm danh dự, nhân phẩm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác; sử dụng ngôn ngữ phản cảm, vi phạm thuần phong mỹ tục; tung tin giả, tin sai sự thật; quảng cáo, kinh doanh dịch vụ trái phép... gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội;
 • Chia sẻ và đăng tải nội dung an toàn, lành mạnh nhằm tham gia giáo dục, bảo vệ trẻ em, trẻ vị thành niên;
 • Không lợi dụng cộng đồng để thao túng thị trường chứng khoán và các hành vi trái pháp luật khác;
 • Tuân thủ các quy định khác theo pháp luật.
Mục đích của Người dùng khi tham gia Tính năng Cộng đồng: chia sẻ kiến thức về đầu tư đáng tin cậy và lành mạnh dành cho toàn bộ Người dùng trên Phần mềm Anfin, nghiêm túc tuân thủ theo đúng quy định của hiến pháp và pháp luật.


Người dùng không được phép sử dụng Tính năng Cộng đồng cho các mục đích khác, bao gồm nhưng không giới hạn:

 • Cố ý tạo ra, tuyên truyền thông tin sai sự thật, không lành mạnh lan truyền trong cộng đồng;
 • Sử dụng tài liệu điện tử của người khác mà chưa được sự cho phép của chủ sở hữu trái pháp luật;
 • Dẫn đường truyền, quảng bá, đề cập, tái bản bất kỳ nội dung cho các mục đích thương mại không liên quan đến chia sẻ kiến thức về đầu tư;
 • Phổ biến tài liệu bất hợp pháp, quấy rối, bôi nhọ, lăng mạ, đe dọa nhằm các mục đích độc hại, khiêu dâm, hoặc bị nghiêm cấm hoặc vi phạm các quy định pháp luật;
 • Mục đích rửa tiền hay tham nhũng, tài trợ khủng bố;
 • Các mục đích không được phép sử dụng theo quyết định của Anfin tại từng thời điểm;
 • Các mục đích khác không được phép đăng tải theo quy định pháp luật.
Tất cả Người dùng đồng ý KHÔNG thực hiện:

 • Hành vi, thái độ làm tổn hại đến uy tín của Anfin dưới bất kỳ hình thức nào;
 • Kêu gọi tổ chức bạo loạn, đăng tải, trao đổi các thông tin về biểu tình, bạo loạn;
 • Thông tin chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; tổ chức, hoạt động, câu kết, xúi giục, mua chuộc, lừa gạt, lôi kéo, đào tạo, huấn luyện người chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
 • Tuyên truyền thông tin sai sự thật;
 • Viết bài, trao đổi các thông tin tuyên truyền mê tín dị đoan;
 • Đăng tải những thông tin, hình ảnh có tính kích dục, bạo lực, vi phạm thuần phong mỹ tục và các vấn đề liên quan tới chính trị, tôn giáo, sắc tộc hoặc các thông tin cá nhân liên quan tới một thành viên khác khi chưa được sự đồng ý của chính cá nhân thành viên đó;
 • Sử dụng, cung cấp thông tin vi phạm các quy định về sở hữu trí tuệ, về giao dịch thương mại điện tử và các quy định khác của pháp luật hiện hành;
 • Không nêu rõ xuất xứ nguồn tin khi đăng tải lên cộng đồng;
 • Đăng tải nội dung chứa các trang bị cấm hoặc yêu cầu mật khẩu, hoặc các trang hoặc hình ảnh bị ẩn;
 • Quấy rối, kích động quấy rối hoặc ủng hộ việc quấy rối của bất kỳ nhóm, công ty hoặc cá nhân nào;
 • Đăng, phát thông tin về thân nhân và các mối quan hệ của cá nhân trong các vụ án, vụ việc tiêu cực khi không có căn cứ chứng minh những thân nhân và các mối quan hệ đó liên quan đến vụ án, vụ việc tiêu cực hoặc chưa có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Quy kết tội danh khi chưa có bản án của tòa án;
 • Đăng, phát thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự, uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân;
 • Viết bài hay tin nhắn có ý xúc phạm, đả kích, lăng mạ, bôi nhọ danh dự đối với cá nhân, tổ chức khác hoặc khiêu khích, gây sự có dụng ý;
 • Quảng cáo, môi giới, bán hàng mà chưa được sự đồng ý của Anfin;
 • Các nội dung không được thực hiện khác trên Tính năng Cộng đồng, Phần mềm Anfin.

Hãy cùng gìn giữ để cộng đồng này luôn vững mạnh: nếu nhìn thấy nội dung nào đó mà Người dùng cho rằng có thể vi phạm nguyên tắc này, hãy sử dụng tính năng “Báo cáo bài viết” trên Phần mềm Anfin và/hoặc liên hệ với Anfin để cùng tạo nên một cộng đồng lành mạnh.

Chúng tôi có thể thay đổi Nguyên tắc nhằm tăng tính đáng tin cậy và lành mạnh cho cộng đồng. Trừ khi quy định có yêu cầu khác, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn thông qua website https://www.anfin.vn/ hoặc Phần mềm Anfin trước khi chúng tôi thực hiện những thay đổi từng thời điểm. Khi đó, nếu tiếp tục sử dụng Tính năng Cộng đồng, đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý chịu sự ràng buộc của các Nguyên tắc đã được cập nhật này. 

Cảm ơn Người dùng đã cùng Anfin tạo nên cộng đồng tuyệt vời này.