Điều khoản & điều kiện sử dụng tài khoản Anfin VIP

I/ Điều kiện sử dụng Tài khoản Anfin VIP 

Tất cả người dùng đăng ký tài khoản trên Ứng dụng Anfin và xác thực tài khoản thành công đều có quyền được sử dụng Tài khoản Anfin VIP. Người dùng cần có số tiền tối thiểu 99.000đ (chín mươi chín nghìn Việt Nam đồng) trong tài khoản tiền mặt ngay tại thời điểm nâng cấp, hoặc thời điểm gia hạn Tài khoản Anfin VIP. Người dùng đồng ý với tất cả điều khoản và điều kiện sử dụng Tài khoản Anfin VIP bằng việc nhấn nút Đồng ý Nâng cấp Tài khoản Anfin VIP trên Ứng dụng Anfin.

II/ Điều khoản của Tài khoản Anfin VIP

2.1 Quyền lợi của Tài khoản Anfin VIP:

 • Hoàn 100% tiền phí giao dịch mua bán cổ phiếu trên Ứng dụng Anfin cho tổng giá trị giao dịch lên đến 30.000.000đ/tháng. Thời điểm tính tổng giá trị giao dịch trong tháng để được hoàn tiền phí là 30 ngày dương lịch, tính từ ngày nâng cấp hoặc gia hạn Tài khoản Anfin VIP.

 • Phí giao dịch mua bán cổ phiếu cho phần giá trị lớn hơn 30.000.000đ trong tháng sẽ được tính theo biểu phí hiện hành của Anfin.

 • Hoàn 100% tiền phí ứng trước tiền bán trên Ứng dụng Anfin với tổng giá trị ứng trước tiền bán lên đến 50.000.000đ/tháng. Thời điểm tính tổng giá trị giao dịch trong tháng để được hoàn tiền phí là 30 ngày dương lịch, tính từ ngày nâng cấp hoặc gia hạn Tài khoản Anfin VIP.

 • Phí ứng trước tiền bán cho phần giá trị ứng trước lớn hơn 50.000.000đ trong tháng sẽ được tính theo biểu phí hiện hành của Anfin.

 • Nhận được 01 cổ phiếu miễn phí mỗi tháng vào tài khoản Anfin. Cổ phiếu miễn phí là một cổ phiếu bất kỳ hiện có trên Ứng dụng Anfin.

 • Được tăng khối lượng đặt lệnh giao dịch lớn hơn so với các tài khoản không nâng cấp Tài khoản Anfin VIP. Khối lượng cụ thể theo quy định của Anfin theo từng thời kỳ.

 • Được ưu tiên tham gia các chương trình khuyến mãi dành cho người dùng của Anfin.

 • Được nhận bản tin phân tích thị trường chuyên sâu của Anfin.

 • Các chính sách khác khi có thông báo của Anfin thông qua email cho người dùng nâng cấp Tài khoản Anfin VIP.


2.2 Chi phí và thời hạn sử dụng Tài khoản Anfin VIP:

 • Chi phí nâng cấp Tài khoản Anfin VIP là 99.000đ. 

 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày kể từ ngày nâng cấp Tài khoản Anfin VIP.

 • Tài khoản Anfin VIP tự động gia hạn hàng tháng với mức phí là 99.000đ/tháng. Một tháng được hiểu là 30 ngày dương lịch.

 • Tài khoản sẽ hết hạn sử dụng trong một các trường hợp sau:
  • Đến thời điểm gia hạn Tài khoản Anfin VIP nhưng tiền mặt trong tài khoản của người dùng không đủ 99.000đ để gia hạn tài khoản.
  • Người dùng tự nguyện hủy gia hạn Tài khoản Anfin VIP. Trong trường hợp này, Tài khoản Anfin VIP vẫn có hiệu lực trong vòng 30 ngày kể từ ngày nâng cấp hoặc ngày gia hạn cuối cùng.
  • Tài khoản người dùng bị tạm khóa, khóa vĩnh viễn do tự nguyện, hoặc do người dùng vi phạm các điều khoản và điều kiện sử dụng của Anfin.
 • Anfin toàn quyền từ chối áp dụng nâng cấp cho bất kỳ người dùng nào cung cấp thông tin không hợp lệ, không rõ ràng, không đầy đủ hoặc vi phạm bất kỳ điều khoản và điều kiện nào.

 • Bằng việc nhấn nút nâng cấp Tài khoản Anfin VIP, người dùng đồng ý để Anfin ghi nợ Tài khoản của người dùng trên Ứng dụng Anfin để thanh toán cho chi phí nâng cấp và gia hạn Tài khoản.

 • Người dùng được nhận thông báo qua email và phần thông báo, lịch sử giao dịch trong Ứng dụng Anfin khi Anfin thu phí nâng cấp và gia hạn Tài khoản Anfin VIP.

2.3 Thay đổi và cập nhật 

 • Anfin có quyền điều chỉnh, bổ sung các quy định trong Điều khoản & Điều kiện này phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam và chính sách của Anfin tại từng thời điểm.

 • Trong trường hợp thay đổi và cập nhật về điều khoản, điều kiện nâng cấp Tài khoản Anfin VIP, Anfin có trách nhiệm đăng tải nội dung lên Ứng dụng Anfin, đồng thời thông báo cho người dùng biết. Trong trường hợp người dùng không đồng ý thì phải thông báo cho Anfin trong vòng 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo của Anfin. Việc tiếp tục sử dụng tài khoản Anfin đồng nghĩa với việc người dùng đã đồng ý với các thay đổi và cập nhật này.

2.4 Hủy gia hạn tự động Tài khoản Anfin VIP:

 • Người dùng có thể hủy tự động gia hạn Tài khoản Anfin VIP bất cứ khi nào. Trong trường hợp này, quyền lợi dành cho Tài khoản Anfin VIP vẫn có hiệu lực trong vòng 30 ngày kể từ ngày nâng cấp hoặc ngày gia hạn cuối cùng.

 • Nếu người dùng có nhu cầu hủy gia hạn tự động Tài khoản Anfin VIP, xin lưu ý hủy gia hạn trước ngày gia hạn tiếp theo để tránh bị tính phí gia hạn.

 

2.5 Các điều kiện khác

 • Tất cả người tham gia cần tuân thủ theo điều khoản và điều kiện sử dụng ứng dụng của Anfin.
 • Apple không phải là nhà tài trợ của chương trình này.