<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=3257513757820642&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN

ỨNG DỤNG ANFIN X

CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 15/12/2023

 

Điều khoản bảo mật

Tải ứng dụng ANFIN X (“Ứng Dụng”), chúng tôi cam kết tuân thủ việc bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân, bao gồm bất kỳ thông tin nào có thể được sử dụng để nhận dạng người dùng Ứng Dụng (“Người Dùng”) hoặc dựa vào đó mà Người Dùng được xác định. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn ở họ tên, ngày sinh, giới tính, số điện thoại, tài khoản ngân hàng, sở thích cá nhân, địa chỉ email, hình ảnh của Người Dùng, số chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân, dữ liệu sinh trắc học, tình trạng hôn nhân, tôn giáo, thông tin sức khỏe, thông tin bảo hiểm, thu nhập, khẩu vị rủi ro, khẩu vị đầu tư, mục tiêu tích lũy, mục tiêu đầu tư. (gọi tắt là “Thông Tin Cá Nhân”) mà Người Dùng cung cấp. Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân này nêu ra cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng, xử lý tiết lộ và bảo vệ Thông Tin Cá Nhân khi Người Dùng sử dụng Ứng Dụng. Vui lòng đọc Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân một cách cẩn trọng. Khi sử dụng Ứng Dụng, Người Dùng phải chấp nhận các điều khoản của Chính sách bảo mật này trước khi sử dụng Ứng dụng. Nếu Người Dùng không đồng ý với các điều khoản trong Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân này, vui lòng không truy cập Ứng Dụng.

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cho dù có thay đổi hay sửa đổi chính sách này bất luận thời gian và bất cứ lý do nào. Bất kỳ sự thay đổi về chính sách quyền riêng tư này sẽ được thông báo trước khi thực thi. Chúng tôi khuyến khích Người Dùng xem lại Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân này thường xuyên để cập nhật thay đổi và thực hiện quyền quản lý thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi xem rằng Người Dùng đã nhận biết và chấp nhận các thay đổi hay sửa đổi nào của Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân này khi tiếp tục sử dụng Ứng Dụng kể từ ngày thông báo.

Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân này không áp dụng đối với ứng dụng của bên thứ ba mà Người Dùng đã tải và cài đặt hoặc thanh toán, mà họ dựa trên đó đã thu thập và sử dụng dữ liệu của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào mà bên thứ ba đó đã thu thập.

1. Phạm vi thu thập thông tin

Chúng tôi thu thập và xử lý các thông tin theo những hình thức và phạm vi dưới đây:

 • Người Dùng cung cấp Thông Tin Cá Nhân cho Công Ty

Công Ty thu thập Thông Tin Cá Nhân của Người Dùng khi Người Dùng cung cấp nó một cách tự nguyện cho Công Ty. Ví dụ, Người Dùng có thể cung cấp Thông Tin Cá Nhân của Người Dùng cho Công Ty khi:

  • Điền vào hồ sơ Người dùng hoặc mẫu đăng ký Người dùng;
  • Tương tác với các trang/ kênh mạng xã hội của Công Ty;
  • Tham gia các cuộc thi hoặc sự kiện do Công Ty tổ chức;
  • Sử dụng chức năng sinh trắc học để nhận diện cá nhân;
  • Các thông tin để mua các dịch vụ do Công Ty cung cấp hoặc phân phối;
  • Điền thông tin nhân khẩu trong các cuộc khảo sát;
  • Khi Tính Năng của Công Ty được Người dùng sử dụng.
 • Thông Tin Cá Nhân có thể được thu thập thông qua hoạt động bình thường của Ứng dụng, Website, bao gồm nhưng không giới hạn ở các hoạt động sau:
   
  • Thông tin giao dịch các dịch vụ khác, bao gồm không giới hạn ở phương thức thanh toán, đặt lệnh, ....
  • Thông tin về cách Người Dùng tương tác với Ứng dụng, Website hoặc Tính Năng của Công Ty (như các tính năng được sử dụng và nội dung được xem);
  • Phản hồi, xếp hạng và khen ngợi;
   Thông tin thiết bị (như thông số phần cứng và số sê-ri, địa chỉ IP, tên tệp và phiên bản và nhận dạng quảng cáo);
  • Thông Tin Cá Nhân Người Dùng trao đổi trong quá trình tham gia vào cuộc trò chuyện, nêu quan điểm với những Người Dùng khác tại các Kênh truyền thông; và
  • Thông Tin Cá Nhân Người Dùng nhập trong tin nhắn khi Người Dùng sử dụng tính năng giao tiếp trong Phần mềm của Công Ty.

 • Từ các nguồn khác

Khi Công Ty thu thập Thông Tin Cá Nhân từ các nguồn khác, Công Ty đảm bảo rằng dữ liệu đó được chuyển đến Công Ty phù hợp theo luật pháp hiện hành. Những nguồn này bao gồm:

  • Từ các chương trình giới thiệu;
  • Từ các đối tác kinh doanh của Công Ty, bao gồm nhưng không giới hạn: nhà cung cấp dịch vụ tiếp thị hoặc đối tác, các đơn vị cung cấp vụ thanh toán, các ngân hàng, các công ty chứng khoán, các công ty quản lý quỹ, các công ty bảo hiểm, ...
  • Dữ liệu công khai có sẵn như báo chí, trang mạng, blog...;
  • Nguồn dữ liệu chính phủ;
 • Khi Người Dùng cung cấp dữ liệu cá nhân của một người khác cho Công Ty

Trong một số trường hợp, Người Dùng có thể cung cấp Thông Tin Cá Nhân của các cá nhân khác (như vợ/ chồng, thành viên gia đình hoặc bạn bè của Người Dùng) cho Công Ty để sử dụng các dịch vụ do Công Ty cung cấp. Nếu Người Dùng cung cấp cho Công Ty Thông Tin Cá Nhân của họ, Người Dùng cam đoan và đảm bảo rằng Người Dùng có và đã có được sự chấp thuận của họ để Thông Tin Cá Nhân của họ được thu thập, sử dụng và tiết lộ như quy định trong Chính Sách này.

Công Ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ vi phạm dù vô tình hay cố ý của Người Dùng khi cung cấp Thông Tin Cá Nhân của các cá nhân khác mà chưa được sự đồng ý của các cá nhân này, dẫn đến khiếu kiện, khiếu nại tới Công Ty. Người Dùng đảm bảo sẽ sử dụng các biện pháp cần thiết để loại trừ trách nhiệm cho Công Ty đối với những khiếu kiện, khiếu nại này.

2. Chúng tôi sử dụng thông tin của Người Dùng như thế nào?

Chúng tôi thu thập và sử dụng Thông Tin Cá Nhân nhằm phục vụ cho các mục đích: 

 • Xác minh danh tính của Người Dùng

 • Tạo mới, kích hoạt, quản trị, vận hành, cập nhật hỗ trợ và quản lý mối quan hệ, giao dịch, tài khoản của Người Dùng với Công Ty

  Điều này có thể bao gồm việc chia sẻ thông tin trong nội bộ cũng như tiết lộ thông tin đó cho các bên thứ ba như quy định tại Mục 4 dưới đây.

 • Cung cấp cho Người Dùng những thông tin (như nghiên cứu đầu tư), đề xuất hoặc ý kiến tư vấn về sản phẩm và dịch vụ của Ứng Dụng

 • Bảo vệ tính bảo mật hoặc tính toàn vẹn của dịch vụ và mọi phương tiện hoặc thiết bị được sử dụng để cung cấp dịch vụ

 • Hỗ trợ cho các hoạt động nội bộ cần thiết của Công Ty

  Bao gồm việc khắc phục các lỗi phần mềm và sự cố vận hành, tiến hành phân tích dữ liệu, thử nghiệm và nghiên cứu, giám sát và phân tích xu hướng sử dụng và hoạt động, đánh giá và quản lý rủi ro và tuân thủ quy định của công ty và của pháp luật.

 • Đăng ký nhận tin tức 

Ứng Dụng thu thập và xử lý thông tin của Người Dùng để phục vụ và tương tác với Người Dùng tốt hơn thông qua việc gửi thông báo đẩy (push notification), bản tin.

 • Đặt lệnh

Chúng tôi thu thập thông tin về quá trình truy cập và sử dụng ứng dụng để đặt lệnh. Thông tin này bao gồm loại thiết bị Người Dùng đang sử dụng, nhà cung cấp dịch vụ internet, địa chỉ IP, mã số thiết bị của bạn, chức năng Người Dùng truy cập hoặc sử dụng, vị trí của Người Dùng khi sử dụng ứng dụng.

Ngoài ra còn có các chứng từ điện tử, phiếu lệnh điện tử, dữ liệu điện tử và ghi âm các cuộc gọi đặt lệnh của khách hàng, bao gồm cả lệnh hủy.

 • Thanh toán qua thẻ ngân hàng, ví điện tử

Chúng tôi thu thập và xử lý thông tin về tài khoản ngân hàng khi Người Dùng đăng kí thanh toán, chuyển khoản qua phương thức thanh toán bằng thẻ ngân hàng, ví điện tử, tài khoản ngân hàng. 

 • Thông tin khảo sát, tin khuyến mãi và dự thi

Chúng tôi có thể gửi đến Người Dùng các chương trình cuộc thi, khảo sát đề cử, khuyến mãi. Chúng tôi lưu thông tin cá nhân khi Người Dùng tham gia cuộc khảo sát.

 • Xử lý và quản lý phần thưởng của Người Dùng

 • Liên lạc

Chúng tôi thu thập và xử lý Thông Tin Cá Nhân như họ tên, địa chỉ email và số điện thoại khi Người Dùng đồng ý gửi thông tin hoặc phản hồi và yêu cầu trợ giúp. 

Liên lạc với Người Dùng, nếu có thể, hoặc người được ủy quyền của Người Dùng bằng đường bưu điện, điện thoại, thư điện tử, fax...liên quan đến mối quan hệ, giao dịch và/hoặc tài khoản của Người Dùng.

 • Thông tin thống kê

Khi Người Dùng sử dụng ứng dụng chúng tôi sẽ ghi nhận lại thông tin lần truy cập ứng dụng và mục đích yêu cầu của Người Dùng, không bao gồm Thông Tin Cá Nhân.

 • Cookies

Chúng tôi tùy vào từng thời điểm, sẽ sử dụng “cookie” và công nghệ theo dấu khác để lưu trữ thông tin yêu thích và thông tin chính mỗi lần Người Dùng ghé thăm và truy cập Ứng Dụng để cải thiện Ứng Dụng nhằm phục vụ Người Dùng tốt hơn.

 • Mục đích pháp lý 

Công Ty có thể sử dụng Thông Tin Cá Nhân mà Công Ty thu thập để điều tra và giải quyết khiếu nại hoặc tranh chấp hoặc khi được cho phép hoặc yêu cầu theo pháp luật áp dụng.

Công Ty cũng có thể sử dụng Thông Tin Cá Nhân của Người Dùng khi Công Ty được yêu cầu, được tư vấn, đề nghị, đòi hỏi hoặc thỉnh cầu làm như vậy bởi các cố vấn pháp lý của Công Ty hoặc bất kỳ quy định pháp luật, văn bản dưới luật, thuộc về chính phủ hay các cơ quan có thẩm quyền tại địa phương hoặc nước ngoài.

- Tuân thủ các lệnh của tòa án hoặc các yêu cầu pháp lý, thuộc về chính phủ hoặc quy định khác;
- Thực thi Điều Khoản và Điều Kiện Sử Dụng của Công Ty hoặc các thỏa thuận khác;
- Bảo vệ quyền hoặc tài sản của Công Ty trong trường hợp khiếu nại hoặc tranh chấp;

 • Trong các hoạt động phòng chống rửa tiền
 • An toàn và bảo mật
 • Điều tra và chỉ ra các vấn đề cần quan tâm 
 • Theo dõi và cải thiện cách phản hồi từ bộ phận hỗ trợ khách hàng của Công Ty
 • Trả lời các câu hỏi, ý kiến và phản hồi
 • Thông báo cho Người Dùng về các bước thực hiện để giải quyết các vấn đề hỗ trợ khách hàng
 • Nghiên cứu phát triển và bảo mật.

Và bất cứ trường hợp, tình huống nào khác mà Dữ liệu cá nhân của Người Dùng có thể được cung cấp, tiết lộ cho chúng tôi với hành vi tương tác hoặc không có chấp thuận rõ ràng của Người Dùng trong quá trình sử dụng dịch vụ. Với việc sử dụng và tiếp tục sử dụng dịch vụ hoặc tương tác trên ứng dụng, Người Dùng thừa nhận đã biết về các khả năng thu thập dữ liệu cá nhân của người dùng là thu thập hợp pháp. 

Nếu giao dịch của Người Dùng với Công Ty chấm dứt, Công Ty sẽ vẫn tiếp tục xử lý các thông tin cá nhân của Người Dùng, trong phạm vi Công Ty có thể, như được miêu tả trong Chính sách này.

3. Thời Gian Lưu trữ

Thông Tin Cá Nhân sẽ được lưu trữ đến khi:

 • Người Dùng có yêu cầu hủy bỏ nếu phù hợp với yêu cầu của pháp luật.
 • Thông tin của Người Dùng Ứng Dụng sẽ được Công ty lưu giữ trong thời gian tối thiểu là 10 năm ở dạng nguyên bản theo quy định của pháp luật. 
 • Ứng Dụng không còn hoạt động, việc lưu trữ dữ liệu không còn cần thiết cho mục đích kinh doanh, pháp lý của Công Ty.

4. Những người và/hoặc tổ chức có thể được tiếp cận Thông Tin Cá Nhân

Chúng tôi không tiết lộ bất kỳ thông tin nào về giao dịch của khách hàng cho bất cứ ai ngoại trừ những tình huống sau:

Những người có thẩm quyền, bộ phận IT và bộ phận chăm sóc khách hàng theo quy định của Công Ty: 

Những người này được tiếp cận Thông Tin Cá Nhân của Người Dùng nhằm mục đích phục vụ công việc bảo mật và chăm sóc khách hàng, đồng thời cam kết bảo mật thông tin khách hàng theo quy định của Công Ty.

Bộ phận công nghệ thông tin, có thể tiếp cận những thông tin về số điện thoại, họ tên, ngày sinh, giới tính, địa chỉ email, số tài khoản ngân hàng, địa chỉ IP, hệ điều hành, trình duyệt, mã định danh thiết bị di động… trong quá trình Người Dùng sử dụng dịch vụ. 

Bộ phận chăm sóc khách hàng có thể truy cập được những thông tin về Tên tài khoản, số điện thoại, email …

Cung cấp thông tin cho đối tác, bên cung cấp dịch vụ

Chúng tôi có thể cung cấp Thông Tin Cá Nhân giới hạn trong phạm vi cần thiết cho các đối tác là bên cung cấp dịch vụ cho chúng tôi liên quan đến các mục đích được nêu tại Mục 1 trên đây, trên cơ sở áp dụng các quy định về đảm bảo an ninh, bảo mật thông tin.

Những nghĩa vụ về luật pháp

Chúng tôi sẽ phải tuân thủ luật pháp khi theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền phải tiết lộ thông tin mà Người Dùng cung cấp cho chúng tôi với mục đích chứng minh các sản phẩm hay dịch vụ của Công Ty. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin các cá nhân gây hại cho chúng tôi (ví dụ khách hàng giả mạo) hoặc sở hữu những hành vi đe doạ người khác.

5. Người Dùng điều chỉnh và truy cập thông tin của Người Dùng như thế nào?

Người Dùng có quyền cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi và có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân. Người Dùng cũng có thể yêu cầu chúng tôi thực hiện việc này.

Nếu Người Dùng đã đăng ký tài khoản với chúng tôi, Người Dùng có thể truy cập và sửa Dữ liệu cá nhân thông qua mục Cài đặt tài khoản trên Ứng dụng. Để đảm bảo tính bảo mật thông tin, phòng chống các hoạt động giả mạo đánh cắp tài khoản, Người Dùng cần đăng nhập vào Ứng Dụng và cung cấp các phương thức định danh như mật khẩu, passcode, sinh trắc học, hoặc mã OTP trước khi thay đổi thông tin sửa Dữ liệu thông tin cá nhân

 Nếu Người Dùng chưa đăng ký tài khoản với chúng tôi, Người Dùng có thể yêu cầu truy cập, chỉnh sửa Dữ liệu cá nhân bằng cách gửi văn bản yêu cầu cho chúng tôi qua thư điện tử hello@anfin.vn 

Đối với yêu cầu truy cập vào Dữ liệu cá nhân, chúng tôi sẽ cung cấp cho người dùng các dữ liệu có liên quan trong vòng 1-3 ngày làm việc. Trường hợp không thể đáp ứng yêu cầu trong vòng 1-3 ngày làm việc, chúng tôi sẽ thông báo đến Người Dùng thời gian sớm nhất có thể cung cấp các thông tin yêu cầu. Đối với yêu cầu chỉnh sửa Dữ liệu cá nhân, khi có thông tin đầy đủ từ bạn, chúng tôi sẽ tiến hành chỉnh sửa thông tin trong vòng 1-3 ngày làm việc. Trường hợp chúng tôi không thể đáp ứng thời gian 1-3 ngày làm việc, chúng tôi sẽ thông báo đến Người Dùng thời gian sớm nhất có thể thực hiện. 

6. Chúng tôi bảo mật thông tin của Người Dùng như thế nào

Để đảm bảo độ tin cậy về bảo mật thông tin, chúng tôi sử dụng những kỹ thuật bảo mật và quy trình chuẩn được xem xét và cập nhật thường xuyên.

Hệ thống của chúng tôi được cấu hình với tiêu chuẩn mã hoá công nghiệp và công nghệ tường lửa. Khi Người Dùng gửi Thông Tin Cá Nhân cho chúng tôi trên Internet, dữ liệu của Người Dùng đã được bảo vệ bởi công nghệ SSL để bảo đảm an toàn trên đường truyền và chỉ có thể truy cập bởi nhân viên có quyền truy cập đặc biệt tới hệ thống. 

Người Dùng có trách nhiệm bảo mật tuyệt đối mật khẩu truy cập vào ứng dụng này. Trong trường hợp mật khẩu bị mất hoặc nghi ngờ để lộ, Người Dùng có thể sử dụng chức năng “Thay đổi mật khẩu” hoặc “Quên mật khẩu” trên Ứng dụng để thay đổi mật khẩu, và phải gửi thư điện tử thông báo cho chúng tôi về địa chỉ hello@anfin.vn. Chúng tôi sẽ tiến hành kích hoạt lại mật khẩu truy cập đồng thời thực hiện các biện pháp ngăn chặn rò rỉ thông tin cần thiết, và thông báo với Người Dùng chậm nhất trong khoảng thời gian là 24 giờ. Người Dùng tự chịu trách nhiệm về thông tin tài khoản trong trường hợp chậm thông báo hoặc không thông báo và đây sẽ là căn cứ hợp lý để miễn trừ trách nhiệm của chúng tôi với bất kỳ thiệt hại, tổn thất nào có thể xảy ra với thông tin của bạn. 

7. Quy định về việc xóa tài khoản vĩnh viễn trên Ứng dụng Anfin X

Người Dùng có quyền hủy bỏ/ xóa vĩnh viễn tài khoản trên Ứng dụng Anfin X. Để hủy hoặc xóa tài khoản, người dùng cần thực hiện các thao tác sau:

 • Bán tất cả số cổ phiếu hiện đang nắm giữ
 • Rút toàn bộ số tiền mặt và tiền chờ về trong tài khoản (Bạn chỉ có thể xóa tài khoản khi số tiền mặt trong tài khoản Anfin X bằng 0 VND)

Kể từ thời điểm xóa tài khoản, mọi thông tin cá nhân và lịch sử giao dịch của người dùng sẽ bị hủy bỏ hoàn toàn.

Anfin X không chịu trách nhiệm khôi phục tài khoản kể từ thời điểm người dùng xóa/ hủy bỏ tài khoản vĩnh viễn.

8. Quy định khác

Các điều khoản của Chính sách này là một phần của bất cứ điều khoản nào khác mà Người Dùng đã ký/ thỏa thuận với chúng tôi như một phần của các chính sách, thông báo bảo mật và bất kỳ quy định pháp luật hiện hành bắt buộc áp dụng. 

9. Địa chỉ của đơn vị thu thập thông tin

Công Ty có trách nhiệm thu thập và bảo mật thông tin người dùng. Nếu Người Dùng có bất kỳ câu hỏi hoặc quan tâm về việc bảo mật của chúng tôi hoặc khiếu nại liên quan đến cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của Người Dùng vui lòng liên hệ qua mục Liên hệ ở trang web https://www.anfin.vn/ hoặc gửi thư điện thử về địa chỉ hello@anfin.vn

Địa chỉ liên hệ: 222 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Trụ sở chính: 222 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Email: hello@anfin.vn