<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=3257513757820642&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Cách tính giá tham chiếu sàn UPCOM, HoSE và HNX chi tiết nhất

Giá tham chiếu sàn UPCOM, HoSE và HNX hay bị nhầm lẫn với giá đóng của hay mở của trong bảng chứng khoán điện tử. Cùng tìm hiểu thông tin chi tiết về giá tham chiếu và cách tính giá đơn giản dễ hiểu nhất cho nhà đầu tư F0. 

Giá tham chiếu là gì?

Giá tham chiếu là mức giá cơ sở để tính giới hạn biên độ dao động của giá chứng khoán trong phiên giao dịch. Giá ở mỗi sàn sẽ có ý nghĩa khác nhau:

Giá tham chiếu sàn UPCOM được tính bằng bình quân gia quyền giá cả các giao dịch lô chẵn được khớp lệnh liên tục trong ngày giao dịch gần nhất. Trên hai sàn HoSEHXN thì giá này bằng với giá đóng cửa của ngày giao dịch gần nhất. 

Như vậy, giá tham chiếu được xem là cơ sở để so sánh mức giá sàn và giá trần hai phiên liền kề. Trên bảng điện tử, giá được hiển thị màu vàng. 

Giá tham chiếu trên bảng điện tử

Vai trò của giá tham chiếu

Giá tham chiếu có nhiều vai trò khác nhau, cụ thể như sau:

So sánh giá cổ phiếu hai phiên giao dịch gần nhất liền kề nhau. Giá tham chiếu được hiển thị màu vàng. Nếu giá cổ phiếu tăng, cao hơn thì sẽ được hiển thị máu xanh. Nếu giá cổ phiếu giảm thấp hơn thì sẽ được hiển thị bằng màu đỏ. 

Khi được đối chiếu cùng nhau, nhà đầu tư có cơ sở dữ liệu để phân tích sự tăng giảm của giá chứng khoán, từ đó ra quyết định phù hợp. 

Ngoài ra, giá tham chiếu còn là có sở để xác định mức giá trần và giá sàn. Cụ thể, giá trần được tính bằng cách lấy giá tham chiếu cộng với % biên độ dao động so với giá tham chiếu. Ngược lại, giá sàn được tính bằng cách lấy giá tham chiếu trừ đi % biên độ dao động so với giá tham chiếu. 

Vai trò của giá tham chiếu trên bảng chứng khoán điện tử

Cách tính giá tham chiếu trên các sàn HOSE, HNX, UPCOM

Đối với cổ phiếu niêm yết trên sàn HoSE và HNX thì giá tham chiếu chính là mức giá đóng cửa của ngày giao dịch gần nhất trước đó. 

Ví dụ:

Cổ phiếu GAS có giá đóng cửa ngày 26/12 (thứ hai) là 101.500đ thì giá tham chiếu của ngày thứ 27/12 (thứ ba) là 101.500

GAS niêm yết trên sàn HoSE với biên độ dao động là 7%, giá trần sẽ là 108.600đ, còn giá sàn sẽ là 94.400đ.

Cách tính giá tham chiếu trên các sàn HOSE, HNX, UPCOM

Đối với sàn UPCOM, giá tham chiếu được tính bằng bình quân gia quyền của các giao dịch lô chẵn khớp lệnh liên tục của ngày giao dịch gần nhất. 

Ví dụ: Cổ phiếu X ngày thứ hai (26/12/2022) có khối lượng giao dịch là 3.129.869 CP, và giá trị giao dịch là 38.299.382. Như vậy, bình quân gia quyền của phiên giao dịch là 38.299.382/ 3.129.869 = 12.236 VND.

Bước giá trên sàn UPCOM là 100 VND nên làm được làm tròn thành 12.100. Giá tham chiếu ngày 27/12/2022 (thứ ba) sẽ là 12.100.

Biên độ dao động trên sàn UPCOM là 15% nên giá trần đã làm tròn là 13.900 còn giá sàn là 10.300. 

Phân biệt giá tham chiếu và giá mở cửa

Giá tham chiếu và giá mở cửa thường hay bị nhầm lẫn với nhau. Giá  được tính bằng cách thức ở trên còn giá mở cửa là mức giá đầu tiên của phiên giao dịch trong ngày. 

Trên sàn UPCOM, giá mở cửa được xác định bằng cách thức đấu giá trong ngày, bao gồm giá mua và giá bán. 

Lưu ý khi giao dịch giá tham chiếu

Các thông tin khác nhà đầu tư cần lưu ý khi tính toán:

  • Biên độ dao động sàn HoSE là 7%, phiên giao dịch đầu tiên là 20%, bước giá cho cổ phiếu mệnh giá dưới 10.000 VND là 10 VND, bước giá cho cổ phiếu dưới 49.950 VND là 50 VND và cổ phiếu trên 50.000 VND là 100 VND. 
  • Biên độ dao động sàn HNX là 10%, phiên giao dịch đầu tiên là 30%, bước giá 100 VNĐ
  • Biên độ dao động sàn UPCOM là 15%, phiên dao dịch đầu tiên là 40%, bước giá 100 VNĐ
  • Biên độ dao động tối đa của sàn HoSE là +- 7%. Với phiên giao dịch đầu tiên sẽ là +- 20%.

Ngoài ra còn các quy định liên quan đến giá chứng khoán trên sàn giao dịch như sau:

  • Vào ngày giao dịch không hưởng quyền, khi chứng chỉ quỹ và cổ phiếu không hưởng cổ tức và quyền kèm theo, giá tham chiếu sẽ dựa vào giá đóng cửa ngày gần nhất để điều chỉnh giá cổ tức hoặc giá trị quyền. 
  • Sở giao dịch chứng khoán chịu trách nhiệm quản lý vận hành các mức giá trong phiên giao dịch. Nếu có sự cố thì Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước sẽ chấp thuận để áp dụng các phương thức xác định giá theo quy định. 

Lời kết

Đầu tư chứng khoán này càng được nhiều bạn quan tâm, tìm hiểu. Do đó, các kiến thức cơ bản về giá tham chiếu sàn UPCOM, HNX và HoSE nhà đầu tư cần nắm rõ để thực hiện lệnh giao dịch với mức giá phù hợp. Theo dõi nhiều bài viết bổ ích trên ứng dụng tài chính Anfin để trang bị thêm kiến thức và kỹ năng đầu tư thông minh.

Đầu tư tích lũy đơn giản và nhanh chóng với Anfin

  • Mở tài khoản chỉ mất vài phút
  • Đầu tư tích lũy chỉ từ 10.000đ
  • Học kiến thức và theo dõi tin tức cùng Cộng đồng miễn phí

Đăng ký cập nhật thông tin từ Anfin

Anfin sẽ thường xuyên cập nhật qua email cho bạn những thông tin và bài viết mới nhất.
send

Cảm ơn bạn đã đăng ký

Anfin sẽ thường xuyên cập nhật qua email cho bạn những thông tin và bài viết mới.

Tải Anfin ngay để bắt đầu hành trình
đầu tư an toàn và đơn giản ..