Điều gì sẽ xảy ra nếu cổ phiếu tôi đã mua hủy niêm yết?

Khi công ty hủy niêm yết, các quyền lợi cổ đông của bạn sẽ vẫn được giữ nguyên. Tuy nhiên bạn sẽ gặp khó khăn trong việc bán lại cổ phiếu này. Cổ phiếu hủy niêm yết có thể do các lý do sau:

  • Hủy niêm yết do chuyển sàn giao dịch: Nếu công ty đang niêm yết trên sàn HOSE muốn chuyển sang sàn HNX hoặc ngược lại, công ty có thể dừng giao dịch 1- 2 ngày. Sau đó công ty sẽ được giao dịch trên sàn mới bình thường
  • Hủy niêm yết do lựa chọn của công ty: để làm được việc này công ty cần có thông báo từ trước. 
  • Hủy niêm yết do yêu cầu của sở GDCK vì không đáp ứng được các điều kiện niêm yết như minh bạch thông tin tài chính hoặc kết quả kinh doanh yếu kém. Trước khi hủy, nhà đầu tư có thể nhận biết dấu hiệu như bị sở GDCK cảnh báo nhiều lần về hoạt động yếu kém.

Anfin sẽ có thông báo đến bạn hướng xử lý trong trường hợp cổ phiếu bạn đang sở hữu bị hủy niêm yết. Bạn lưu ý theo dõi thông tin thường xuyên khi đầu tư chứng khoán và các thông báo từ Anfin để nắm được các thông tin mới nhất về cổ phiếu đang nắm giữ nhé. 

Tham khảo ngay bài viết chi tiết Cổ phiếu bị hủy niêm yết là gì? Nhà đầu tư cần làm gì khi cổ phiếu hủy niêm yết và cách phòng tránh.